มาร์ชพลศึกษา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วิทยาลัยพลศึกษา
นามอาณาสถาบันขวัญมิ่ง
ยิ่งยงทรงพลังขลังจริง
เหมือนสิงห์หยิ่งลำพองลำเพา

พลบดีศรีศักดิ์อักโข
ภูมิภิญโญโอ้พระโพธิ์โน้มเกล้า
เกล้าเราเคารพลงรับเอา
พรเพราเสาวลักษณ์ศักดิ์ชัย

เขียวขาวเหลืองเฟื่องกีฬา
ฟูวิชชาธาตรียิ่งใหญ่
ใหญ่ยิ่งหญิงชายกายใจ
เกรียงไกรแกร่งกร้าวห้าวหาญ

เขียวขาวเหลืองเฟื่องภูมิธรรรม
งามเงื้อมงำอัมพรไพศาล
สามห่วงดวงวิญญาณ
ตระการฉานช่วงดวงใจ

พลศึกษาพลศึกษา
วิวัฒนา ค่าคนไว้
สถาปนาพลานามัย
ให้สดใสสมบูรณ์พูนศรี

พลศึกษาพลศึกษา
เสริมสัมมาสามัคคี
นิยมนิยามคุณงามความดี
เป็นชาตรีที่โลกต้องการ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำ วิทยาลัยพลศึกษา และ มศว.พลศึกษา
ชุดนี้เป็นแผ่นเสียง มี 2 เพลง คือ มาร์ชพลศึกษา ร้องหมู่ และ พลศึกษาราตรี ร้องโดย วรนุช อารีย์
ดำริ
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษา กับเพลงพลศึกษาราตรี
จะใช้ประกอบพรีเซนต์เลี้ยงรุ่นวันที่ 29 พ.ย.51 ถ้าได้วันที่ 25 จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง

© csuansank@hotmail.com

© คิดถึงเพื่อนและคณาอาจารย์ทุกๆท่าน
พลศึกษารุ่น24 สมุทรสาคร
© อยากได้หรือครับ เพลงมาร์ชพลศึกษา ของมศว SWU PE ที่ผมเคยเข้าไปเรียนความจริงก็คือ วิทยาลัยพลศึกษาแห่งแรกครับ พอดีผมเก็บเทปเอาไว้ กลัวว่าสักวันหนึ่งสูญไปคงหายาก ก็จริงดังคาดไว้ ผมรักสถาบันที่นี่มาก เข้าไปเยี่ยมเมื่อใดมีโอกาสจะเข้าไปไหว้ขอพรจากรูปปั้น พลบดีหน้าตึก 1 เสมอ แวะไหว้ศาลร่มโพธิ์ ไม่เคยลืมความรู้และรับเอาคุณธรรมจากท่านคณาจารย์เก่าๆ ที่ได้กล่าวในขณะเรียนมาใช้ประพฤติและปฏิบัติเลยครับ ขณะนี้ครูพลศึกษาที่จบจากที่แห่งนี้หรือ จากวิทยาลัยพลศึกษาแห่งอื่นอยากได้ ผมยินดีให้ครับ ได้ทำการแปลงเป็น MP3 ตกแต่งเสียงที่อู้อี้จากเทปให้แล้วพอฟังได้ครับ เชิญครับ ขอมาที่ อีเมล get.supo@hotmail.com
จะส่งเป็นไฟท์ เพลงไปให้ครับ 2 เพลง คือ 1 พลศึกษาราตรี 2 มาร์ชพลศึกษา
เชิญขอมาได้เลยครับ
ครูสุพจน์ แสงสวัสดิพงษ์
© ขอเพลง มาร์ชพลศึกษา มารช์พลศึกษา ส่ง E-mail ple_ple_ple4@hotmail.com

พลศึกษาชลบุรี รุ่นที่ 1
© ขอเพลงพลศึกษาราชตรี ple_ple_ple4@hotmail.com
พลศึกษาชลบุรี รุ่นที่ 1
© ขอเพลง มาร์ชพลศึกษา มารช์พลศึกษา ส่ง E-mail noppadol101@windowslivel.comนพดล อุทัยสาร์ พลศึกษามหาสารคามรุ่น 7
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษา กับเพลงพลศึกษาราตรี
ส่งมาที่ E-mail WISUTSUT_P@HOTMAIL.COM
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
วิสุทธิ์ พงษ์สังกา พลศึกษาสุโขทัย รุ่น 3
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษา กับเพลงพลศึกษาราตรี
ส่งมาที่ E-mail BCKL2005@HOTMAIL.COM
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ครูชอบ พลศึกษาสุโขทัย รุ่น 6
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษา กับเพลงพลศึกษาราตรี
ส่งมาที่ E-mail BCKL2005@HOTMAIL.COM
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ครูชอบ พลศึกษาสุโขทัย รุ่น 6
© ได้รับแล้วครับ...ขอบพระคุณมาก
ครูชอบ
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษา
ศึกษาศาสตร์ พละ กรุงเทพครับ
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษา หน่อยครับ

Email fearnooy@hotmail.com

ขอบคุณครับ
สำเณาว์ จุมพุก พลศึกษาสุโขทัย รุ่น 1 คับ
© ขอไฟล์เพลงมาร์ทพลศึกษา หน่อยค่ะ..จะใช้ทำภาพประกอบเพลงในงานเลี้ยงรุ่นพลศึกษาค่ะ...ขอบคุณค่ะ
john_erotic@hotmail.com
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5
© ขอเพลงมาร์ชพลศึกษา กรุณาส่งทางเมล์ com248@hotmail.com กรุณา ส่งมาในวันพรุ่งน้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ศิษย์เก่าพลศึกษา
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษา กับเพลงพลศึกษาราตรี
ขอบคุณครับ
วิรัตน์ พละลำปาง รุ่น 2 K_wirut@hotmail.com
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษา กับเพลงพลราตรี
ขอบคุณครับ

พละอุดรธานี รุ่น 3 ของสถาบัน
© เพื่อนๆ คิดถึงกันบ้างไหม ยังร้องเพลงพลศึกษาบทเพลงเก่าๆกันได้ไหม
ไม่อยากให้ คำว่า ว.พ. จากไป อยากรวบรวมรายชื่อเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องและอาจารย์พลศึกษาสมุทรสาคร อยากเห็นหน้าตาว่าเป็นอย่างไร สุขสบายดีหรือไม่ ช่วย บอกกันที ที่ toum_za_5512@hotmail.com
พลศึกษารุ่น 24 สมุทรสาคร
© ขอร่วมด้วยครับวันก่อนยังร้องกับเพื่อนๆอยู่เลยอยากฟังจากต้นฉบับบ้าง
eric_b1962@yahoo.com
มศว.พลศึกษา ปี30
© คิดถึงเพื่อนๆและท่านอาจารย์อาคม เรามีความผูกพันที่วิทยาพลมากที่สุด
ธงชัย บุญเทศ(จันใหญ่)
© คิดถึงท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาพลศึกษา
เพื่อนๆพลสมุทรสาคร
© ขอเพลงมาร์ชพลศึกษา ส่ง ra_panthong@hotmail.com ขอบคุรครับ
พลอ่างทอง รุ่น 26
© ขอ File เพลง พลศึกษาราตรี ด้วยค่ะ
ยังระลึกถึง ท่านอาจารย์ ทุกท่านค่ะ
และ เพื่อนๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมสถาบันด้วยค่ะ
พลศึกษาชลบุรี รุ่นที่ 11
© คิดถึงเพื่อนสมุทรสาครรุ่น11และมศว ทุกคน
ครูต๊อด
© ผมขอด้วครับผมชอบมากๆๆขอ2เพลงเลย
ขอบคุณคับพี่ ขอให้พลศึกษาจงเจริญ
ผม
tomtompe25@hotmai.com
© ขอเพลง มาร์ของ สถาบัน ที่มีอยู่ทุกเพลง ด้วยครับ

Tee_117_2@hotmail.com
สพล กทม
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษา กับเพลงพลศึกษาราตรี
ขอบคุณครับ อยากได้มากๆครับ pratchakron_2011@hotmail.com
พงศกร อนุพันธ์
© ต้องการเพลงมารชพลศึกษาและตราสัญญลักษณ์พลบดี(ไม่ไช่ตราสถาบันพลศึกษานะครับ) ส่งทาง mail ถึง kruuchai@hotmail.co.th
สมชาย สุขุม รุ่น 5
© ของเพลงมาร์ชพลศึกษา ที่เป็นMp3 ครับ
เด็กพละ
© ขอเพลงมาร์ชพลศึกษา ที่เป็นMp3 ครับ
muies_nui@hotmail.com
เด็กพละ
© ขอเพลง มาร์ชพลศึกษา และ เพลงพลศึกษาราตรีด้วยคับ


nai_rakD@hotmail.com
พลศึกษา วทบ. รุ่นสุดท้ายครับ
© ขอเพลงมาร์ชพลศึกษา กับเพลงพลศึกษาราตรี
dar_ti@hotmail.com
พลศึกษา รุ่น 3 ห้อง 4
© อยากได้เพลงมาร์ชพละศึกษามากๆค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ที่มศว คณะพลศึกษา จะได้นำไปสอนน้องๆที่เข้าเรียนคณะนี้นี้ ด่วนมากก อยากช่วยคงอนุรักษืเพลงๆนี้เอาไปสืบต่อไปค่ะ กรุณาส่งไฟล์เพลงมาให้ด้วยนะค๊ะ หากใครมี ขอบคุณมากค่ะ clacula_za2hotmail.com ค่ะ
นิสิต มศว คณะพลศึกษษ
© ขอความอนุเคราะห์พลงมาร์ชพลศึกษา นะครับ
khajorn_tree@hotmail.com
พลศึกษา รุ่น 24 เชียงใหม่ครับ
© เพลงมาร์ชพลศึกษา ฟังแล้วชื่นใจ อยากให้เป็นวิทยาลัยพลศึกษาไม่หน้าเปลี่ยนชื่อเลยดูไม่ดีเลย
วพ.สมุทรสาคร รุ๋น 11 ครับ
© สวัสดีครับ

เพลง "มาร์ชพลศึกษา" ในเวบ บ้านคนรักสุนทราภรณ์ มีผิดพลาดเล็กน้อยครับ ผมเลยขออนุญาตส่งเนื้อที่ถูกต้องให้ครับ

เพลงนี้เป็นเพลงประจำสถาบันวิทยาลัยพลศึกษา ในสนามศุภชลาศัย ก่อนที่สถาบันจะเปลี่ยนเป็น "วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา" หลังจากนั้นอีกนาน เมื่อกรมพลศึกษาได้ก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นมาในภูมิภาค จึงได้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงประจำสถาบันในวิทยาลัยพลศึกษาทั้ง 17 แห่งที่เกิดขึ้นมาภายหลังในที่สุด ในปัจจุบัน วิทยาลัยพลศึกษาทั้ง 17 แห่ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันการพลศึกษา" ไปหมดแล้ว เพลงนี้จึงไม่ได้มีการถูกนำมาใช้อีก

อย่างไรก็ดี เพลงนี้เป็นเพลงที่ีมีความหมายลึกซึ้ง แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชาวพลศึกษาและชาวกีฬาของไทย ชี้ให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของผู้ที่ร่ำเรียนในสถาบันที่กล่าวถึงมา ในปัจจุบัน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้นำเพลงนี้ กับเพลง Green, White, and Yellow มาฟื้นฟูให้นิสิตในคณะได้ร้องและยึดถือเป็นเพลงของนิสิตในคณะพลศึกษาทั้งหมดทุกภาควิชาต่อไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541:

วิทยาลัยพลศึกษา นามอาณาสถาบันขวัญมิ่ง
ยิ่งยงทรงพลังขลังจริง เหมือนสิงห์หยิ่งลำพองลำเพา
พลบดี ศักดิ์ศรีอักโข ภูมิภิญโญ ร่มพระโพธิ์พ้นเกล้า
เกล้าเราเคารพจงรับเอา พร้อมเพราเสาวลักษณ์ศักดิ์ชัย

*** เขียว ขาว เหลือง เฟื่องกีฬา
เฟื่องวิชา ชาตรียิ่งใหญ่
ใหญ่ยิ่ง หญิงชายกายใจ
เกรียงไกร แกร่งกร้าวห้าวหาญ

*** เขียว ขาว เหลือง เฟื่องคุณธรรม
เลิศลอยล้ำ อัมพรไพศาล
สามห่วงแห่งดวงวิญญาณ
ห้าวหาญฉานช่วงดวงใจ

พลศึกษา พลศึกษา วิวัฒนาค่าคนไว้
สถาปนา พลานามัย ให้สดใสสมบูรณ์พูนศรี
พลศึกษา พลศึกษา เสริมสัมมนาสามัคคี
นิยมนิยามคุณงามความดี เป็นชาตรีที่โลกต้องการ

พิชิต เมืองนาโพธิ์
081 8165361
พิชิต วพ.กรุงเทพฯ รุ่น 3
© ขอเพลงมาร์ชพลศึกษา ที่เป็นMp3 ครับ
chatchai.p@thaimail.com
ชาติชาย วพ.กรุงเทพ รุ่น 7
© คิดถึงอาจารย์ เพื่อนๆ คะ ... เพลงนี้มันเข้าเส้นเลือด sisichar1982@hotmail.com
อ้น วพ.สมุทรสาคร 24
© อ่านเนื้อเพลง.......แล้วคิดถึงสถาบัน
พลศึกษาชลบุรี *รุ่น18*
© ขอไฟล์เพลง สมุทรสาคร รุ่น5
น.ท.ทศพร อนงค์
© ขอไฟล์เพลง สมุทรสาคร รุ่น5
afrogsanong@hotmail.com
น.ท.ทศพร อนงค์
© สถาบันที่เคารพ เพื่อนที่คิดถึง 0908394532 โทรมา คิดถึงรุ่นพี่ เพื่อน และรุ่นน้องทุกท่าน
นายสุพัฒน์ สุวรพันธ์
© รบกวนขอไฟล์เพลงมาร์ชพลลศึกษา และ เพลงพลศึกษาราตรีครับ
อยากได้มากครับ
kei78916@hotmail.co.th
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
พลศึกษา เพชรบูรณ์ รุ่น 18 ครับ
© สวัสดีครับ ผมศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรีครับ ขอเพลงมาร์ชพลศึกษาด้วยคนครับ numtennis@hotmail.com ขอบพระคุณมากครับ
นายศราวุธ ไทยสงวนวรกุล
© รบกวนขอไฟล์เพลงมาร์ชพลลศึกษา และ เพลงพลศึกษาราตรีครับ ผมพลศึกษาเชียงใหม่รุ่น7 มศว.พละรุ่น7 ขอบคุณมากครับ wsinampon@gmail.com
นายวีระ สินอำพล
© รบกวนไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษาและเพลงพลศึกษาราตรี ขอขอบพระคุณคะ
njsrirat@gmail.com
njsrirat@gmail.com
© นานมากที่ไม่ได้ฟังเพลงมาร์ชพลศึกษาทำย่างไรจะได้ฟังเวอร์ชั่นเก่าอีกครั้ง 23 ปีแล้วครับ คิดถึงบ้านเราเสมอครับ ไม่มี Email พละชล
นายโรม คงทอง
© ขอเพลง mp3 ครับ ทำงานพี่เซนท์ งานรุ่น 3 อุดรครับ
krerkrit_pure@hotmail.com
ขอเพลง mp3 ครับ ทำงานพี่เซนท์ งานรุ่น 3 อุดรครับ
© ขอความอนุเคราะห์ mp3 มาร์ชพลศึกษา และพลศึกษาราตรี สุนทราภรณ์ ด้วยครับ
จะใช้ประกอบทำpresent งานเลี้ยงรุ่น มศว.พลศึกษา รุ่น 4 ครับ
นาวิน วิยาภรณ์
nawintkd8@hotmail.com
© ขอเพลง มาร์ทพลศีกษา และ พลศีกษาราตรี จะใช้ทำวีดีทัศน์ครับ
surasak_l@yahoo.com
ขอบคุณครับ
สุรศักดิ์ ลัทธิ
© มศว. พลศึกษา รุ่น 2 ขอกราบสำนึกคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ปลูกฝังวิธีดำเนินชีวิตที่มีพลศึกษาเป็นแนวทาง เลือดทุกหยดและลมหายใจ เข้าออก ไม่เคยขาดจากความเป็นลูกเขียวขาวเหลือง นี่คือส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตผมครับ
อัคณิช อ้าย เวง ยุ้ง ทรัพย์ประเสริฐ
© ขอไฟล์เพลงมาร์ชพลศึกษาหน่อยค่ะ จะนำไปเปิดในงานเลี้ยงรุ่น
nanananann@hotmail.com
nannnn
© ขอเพลงมาร์ชพลศึกษาค่ะประกอบเนื้อร้อง
Panor54@gmail.com
© ขอเพลงมาร์ช วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม
krudam1964@gmail.com

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชพลศึกษา