วันดีปรีดา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  อันพวกเราชาวครู
รักเรียนเพียรรู้วิชาช่างไทย
ช่างยนต์ช่างกลช่างไก
ช่างเชื่อมช่างไฟพร้อมมูล

วิทยาลัยครู
ขาวแดงเลือดหมูที่นี้เทิดทูน
วิทยุก่อสร้างเกื้อกูล
ผองเราเพิ่มพูนเกียรติตน

เรารักชาติ
รักศาสนาทั่วทุกคน
เทิดจอมไท้พระภูมิพล
ปิ่นนาถนฤมลพระคู่ฤทัย

ในวันดีปรีดา
ผองครูได้มาระรื่นเริงใจ
สร้างสรรค์สิ่งสุขสดใส
ครื้นเครงคร่ำไปด้วยเพลง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ศรีสุดา รัชตะวรรณ ขับร้อง
จังหวะ กัวราช่า
เป็นเพลงของวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
แผ่นเสียงชุดนี้มี 4 เพลง
มาร์ชวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา - หมู่
วท.สัมพันธ์ - หมู่
รำวงสี่เสาเทเวศร์ - วินัย - ศรีสุดา นำหมู่
วันดีปรีดา - ศรีสุดา
ดำริ
© ธาตรี แต่งคำร้อง
เพลง วทค.สัมพันธ์ - เอื้อ
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวันดีปรีดา