ลาวิทยาลัยครูอยุธยา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หญิง) ลาขอลา
ครูศรีอยุธยาลาไกล

ชาย) จากไปแสนอาลัย
ห่วงใยรักใคร่อยู่ไมเลือน

หญิง) ลาเหลืองแดง
ยังฝังเป็นแรงใจเตือน

ชาย) ห่างไกลหมายมาเยือน
ต่างคิดถึงเพื่อนเหมือนดวงใจ

หญิง) เล่าเรียนแสนนาน
รักอาจารย์นั้นยิ่งใหญ่

ชาย) ความมีน้ำใจ
ท่านห่วงใย รักใคร่เมตตา

หมู่) ลาแสนไกล
ครูวิทยาลัยอยุธยา
ต้องลาทั้งน้ำตา
แต่ใจฉันอยากจะมาเจอกัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์-วรนุช อารีย์ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
แผ่นเสียงชุดนี้มี 2 เพลง
ลา วค.อยุธยา - เอื้อ - วรนุช
รำวง วค.อยุธยา - วินัย - ศรีสุดา นำหมู่
ข้อสังเกตุ ท่อนแรก ลาขอลา ครูศรีอยุธยา
ท่อนสุดท้าย หมู่ ลาแสนไกล ครูวิทยาลัยอยุธยา
ดำริ
© เพลงประจำสถาบันวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันไม่มีต้นฉบับอยู่ที่สภาบันราชภัฏเลย ศิษยฺเก่าอยากคำร้องทำนองเดิม ช่วยแนะนำสถานที่ติดต่อขอสำเนาต้นฉบับให้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ชูชาติ บุญสม
© เนื้อเพลงบางตอนน่าจะไม่ตรงต้นฉบับ
ตอนที่ ๑ "จากไปแสนอาลัย" น่าจะเป็น "จากกันแสนอาลัย"
ตอนที่ ๒ "ต้องลาทั้งน้ำตา แต่ใจฉันอยากจะมาเจอกัน" น่าจะเป็น "ต้องลาทั้งน้ำตา แต่ใจสัญญาจะมาเจอกัน"
ชูชาติ บุญสม
© เพลง ว.ค.อยุธยา จังหวะ Q''step ครับ ไม่ใช่ รำวง ผู้แต่งคำร้อง อโศกเนืื้อร้องน่าจะเป็น
พวกเราแดงเหลืองเป็นศักดิ์ศรีเมืองงามสง่าน่าดู
คือสถานวิทยาลัยครูคบเพลิงเราชูคู่ศรีอยุธยา
เทอดทูนความดีเราสามัคคีร่วมอยู่กันมา
เกียรติสัญญาลักษณ์นำพาคบเพลิงคือตราแทนสัญญาความดี
อีกสี่ห่วงอันสำคัญความหมายนั้นมี
ห่วงที่หนึ่งนีจริยศึกษากายอีกห่วงหนึ่งพุทธ อีกหนึ่งพละไม่คลายและหัตถศึกษาจำง่าย นี่แหละความหมายเราใช้ประจำ

ป.กศ.ต้น2514
© ศิษญ์เก่าท่าใดมีแผ่นเสียง หรือแถบบันทึกเพลงประจำสถาบันทั้ง ๒ เพลง กรุณาได้อนุเคราะห์ และติดต่อ 081-7000-553 ด่วน ขอบคุณครับ
ศิษย์เก่า วค.อย.

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาวิทยาลัยครูอยุธยา