สำเภาทองสำเริง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พร พิรุณ
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  หญิง) ฟากฟ้าวับตาสวยแจ่ม
พระจันทร์แอร่มวับแวมทั่วไป
พร่างพราวไสวหอการไทยวิไลสกาว
ดนตรีสิยิ่งเร่งเร้าหนุ่มหนุ่มเคียงคลอคู่สาว
ยักกายย้ายเข้าจังหวะตะลุง
โทนกลองทำนองกระทุ้ง
จังหวะตะลุงเอ้ามาเต้นรำ
คืนวันสำราญชื่นฉ่ำรับร้องลำนำทำนองตะลุงอ่อออเอย

ชาย) ภาคภูมิหัวใจเหลือเอ่ย
หอการค้าเอยสำเภาแล่นไป
เมื่อลมต้องใบสำเภาลิ่วไปไม่เคยหยุดยั้ง
พาเราขจรเด่นดังชีวาเต็มไปด้วยหวัง
แสงทองสะพรั่งรุ่งโรจน์สดใส
มหาวิทยาลัยนามเลื่องลือไกลปลื้มใจทั่วกัน
เราชาวหอการค้าสามัคคีกันนิรันดร์ไม่คลายอ่อออเอย

พร้อม) คณะของเราทั้งเก้า
สมภูมิลำเนาพริ้งเพราแจ่มใส
สุขซึ้งแค่ไหนถึงวันสมใจได้มีปริญญา
บูชาแม่ไทรไหว้ลา
วันใดจบการศึกษา
ขอนำวิชาชูช่วยชาติไทย
นำภูมิปัญญาไปใช้
สมดังที่ได้ร่ำเรียนผ่านมา
อาจารย์ท่านเพียรเตือนว่า
ให้ใช้ปัญญาพัฒนาชาติตนอ่อออเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ - รัชตพันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพิ่ม คล้ายบรรเลง เรียบเรียง
จังหวะ ตะลุง
เป็นเพลงของมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
ดำริ
© กรุณาเติมคำ(ร้อง) บรรทัดที่ 3 คำว่าค้าลงที่ หอการค้าไทย วิไลสกาว
บรรทัดที่ 15 เติมคำว่านั่น ลงที่ เราชาวหอการค้านั่น สามัคคีกันนิรันดิ์ไม่คลาย
คุณยายพลอย

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสำเภาทองสำเริง