ร่มไทรทอง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  แดนร่มไทรทอง
เรืองรองร่มเย็นเป็นสุขยิ่ง
ร่มไทรเป็นหนึ่งที่พึ่งพิง
ก้านกิ่งสาขาคณานันต์

ชาวร่มไทรทอง
ปรองดองพากเพียรเรียนไม่พรั่น
เพื่องานอาชีพไม่ตีบตัน
ความสุขสันต์ชาวสีฟ้าตรึงตราฤดี

มหาวิทยาลัยหอการไทย
มุ่งมั่นให้ความรู้คู่ความดี
นักศึกษาก้าวหน้าสามัคคี
เราน้องพี่ต่างปองรักมั่น

ลาร่มไทรทองยาม
มองถิ่นทองใจหวาดหวั่น
เมื่อไรจึงได้ประสบกัน
ไทรสวรรค์แดนสีฟ้าอาลัยลาเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : สมคิด เกษมศรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


สมคิด เกษมศรี เรียบเรียง
เพลงประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำริ
© ร่มไทรทอง
คำร้อง สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ
เรียบเรียง สมคิด เกษมศรี
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์
ขับร้อง สมคิด เกษมศรี
วิเชียร มกค

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงร่มไทรทอง