คืนสัมพันธ์การค้า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  คืนนี้คืนสัมพันธ์
รวมหัวใจรักมั่นสดใส (สดใส)
มาสำราญฤทัย
คืนฝันอันไฉไลระรื่น (ชื่นชม)

เพลงหวานซ่านใจเราให้รื่นรมย์
เพลงรักชื่นชมสุขสมอุรา
วันนี้วันสังคม
การค้าเริงภิรมย์สุขพา (สุขพา)

เพลงของสถาบันการค้าดังพลิ้วมาเร้าใจ (เร้าใจ)
ความฝันโรจน์สดใส
เสียงเพลงเตือนให้รวมรักรวมน้ำใจการค้าเข้าไว้ด้วยกัน
การค้าเริงภิรมย์มาระเริงสังคม (ใฝ่ฝัน)

เครงครื้นอภินันท์
เตือนถึงความสัมพันธ์เหลือที่ (สุขศรี)
เราน้องพี่น้อมนำในสิ่งดี
การค้ามากมีมีรักผูกพัน
การค้างามพริ้งเพรา
อะคร้าวเนาว์นิรันดร์เฉิดฉันท์ (เฉิดฉาย)

สถาบันโสภา
ความรักยังมีคลายรักกัน (สัมพันธ์)
มาน้องนี้ใฝ่ฝัน
รักเราคงมั่นยังย้ำเตือนทุกวัน
การค้าสุขสันต์เถิดเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


สมคิด เกษมศรี เรียบเรียง
เพลงประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำริ
© คำร้อง คุณพรพิรุณ และ คุณอโณทัย ศุภนิธยารักษ์
สุวนีย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงคืนสัมพันธ์การค้า