ซีสินอธิษฐาน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศุภร บุนนาค
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พระเป็นเจ้าทั้งผอง
ผ่านเผ้าเผ่าไทยทั่วทั้งผอง
โปรดจงนำชาติไทยให้ปรองดอง
ครอบครองกันอยู่ได้ด้วยใจรัก

โปรดประทานมโนธรรมนำข้าเอย
อย่าให้คล้อยตามจิดที่ผิดหนัก
เมื่อมีเทพกับปีศาจอนาถนัก
ยังใฝ่รักรูปปีศาจอนาถใจ

ข้าประกอบมโนธรรมอันต่ำช้า
จะหลบลี้หนีหน้าก็หาไม่
ขอประทานโอกาสช่วยชาติไทย
ให้ภูมิใจแล้วจะกลับมารับทัณฑ์

อันตัวข้าหน้าที่ชั่วชีวาต
มอบแด่ชาติสวามีพลีได้มั่น
แต่ดวงใจโดดเดี่ยวรักเดียวนั่น
เป็นสิทธิ์อันมอบหมายแก่ชายเดียว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำรี
ผู้ขับร้อง : อารีย์ นักดนตรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จากละครโทรทัศน์ช่อง เรื่อง เพียงแค่ขอบฟ้า
ดำรี
© พระเป็นเจ้า......ผ่านเผ้าเผ่าไทยทั่วทั้งผอง
พรานทะเล (หนุ่ม)
© เป็นเพลงสุดท้ายของเรื่องที่นางเอกเมื่อพระสวามีสิ้นพระชนม์ พระนางได้คุกเข่าลงอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าขอให้คนไทยอย่าเข่นฆ่ากันอีกเลย และขอให้ช่วยดลจิตใจของนางให้อย่าเห็นผิดเป็นชอบ สวามีของนางเปรียบเหมือนเป็นเทพ แต่ขุนบรมคือปีศาจรูปงามที่โหดเหี้ยมซึ่งจิตใจของนางนั้นกสับโอนเอียงไปรักขุนบรม

โดยชีวิตของนางนั้นมอบให้แก่ชาติและพระสวามีตลอดมา แต่ขอสิ่งเดียวดังประโยคสุดท้ายของเนื้อเพลงที่อาจารย์ศุภร บุนนาค ประพันธ์ไว้อย่างซาบซึ้งที่ผู้ชมฉากสุดท้ายอดที่จะไม่เห็นใจนางเอกไม่ได้ เป็นละครที่เศร้าเพราะนางเอกตัดสินใจกระโดดหอคอยตายเนื่องจากไม่สามารถยอมเป็นมเหสีของผู้ที่ฆ่าสวามีไม่ได้
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงซีสินอธิษฐาน