แพร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  แพรพลิ้วปลิวสะบัด ลมที่พัดเหมือนแรงกรรม
คอยซ้ำเติมกระหน่ำ โถวันยังค่ำซ้ำแพร
ด้วยแพรบอบบาง ลมโบกพลางคว้างตามกระแส
สุดแรงรั้งแรงรังแก โอ้กรรมที่แพรแรงนิดแรงน้อย

แพร เหมือนคนเรานี่ คนที่มีเคราะห์กรรมคอย
อ่อนไหวลอยใจปล่อย พลิ้วตามกรรมต้อยคล้อยไป
ไม่ยอมต้านทาน กรรมก็รานเหมือนลมที่ไหว
สิ้นแรงเพราะโรยแรงใจ ต้องตรมหทัยจนซับจนซ้อน

ชีวิตควรต่อสู้ จึงจะชูพ้นกรรมรอน
ผิดหวังมัวใจอ่อน แล้วคงเร่ร่อนทุกข์ทน
ร่างบางอย่างแพร ใจอย่าแปรผันตามลมฝน
ต้องมีพลังกมล สู้กรรมสู้จนความทุกข์มันทัอ

ควรหวังในภายหน้า ยามชะตานั้นดีพอ
ชีวิตยืนยาวต่อ ผลบุญคงก่อสำราญ
หลีกความชั่วไกล นำชีพไปเพราะใจอาจหาญ
สู้จนพ้นชลธาร ห้วงกรรมที่พานชีวิตเรานี้

แพรพลิ้วปลิวลมเล่น จึงยากเย็นทุกนาที
แพรเหมือนคนเรานี้ เหมือนคนเราที่คล้อยไป
ปล่อยตามแต่กรรม ตามแต่กรรมนั้นนำทางไหน
อย่าเป็นเหมือนแพรเลยใจ ต้องทำหทัยจนแข็งดังหิน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณบุษยา เป็นผู้ขับร้อง
ถิงถิง
© จั่นทิพย์ สุถินบุตร
วารุณี อรุณวงศ์
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแพร