แสนงอนซ่อนรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  แสนงอนซ่อนรักพี่
ขวัญฤดีพี่แสนห่วง
โสมส่องผ่องเต็มดวง
ใจพี่หวงคะนึงชม

แสนงอนซ่อนรักให้
ขวัญใจพี่ต้องตรม
แสนงามขำคม
ไยเจ้างอน

สวาทจางหรือไร
ไม่เหลือเยื่อใยดังก่อน
แต่แววตาโรยอ่อน
ซ่อนรักไว้

อย่างอนเสียเกินงาม
พี่รู้ถึงความในใจ
ใจน้องก็เหมือนใจ
ของพี่เอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะควิกวอลท์ซ
ดำริ
© เพลง แสนงอนซ่อนงาม ร้องโดยสมศักดิ์ เทพานนท์
ดำริ
© คุณ ดำรง สุทธิพงษ์ ก็เคยขับร้องครับ
วรวิทย์
© เพลงนี้เดิม ครูเอื้อ จะให้คุณดำรง สุทธิพงษ์ อัดเสียง แต่คุณดำรง สุทธิพงษ์ได้ออกไปเสียก่อน
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแสนงอนซ่อนรัก