ลานทอง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  รุ่งอุษาฟ้าผ่องยองใย
สีทองอำไพพร่างสดใสฉายสาดพราวพราย
แดนฝันเหมือนพรมสีอาบทองอำพัน
ลาดลานลิบลิ่วสุดตา

เมื่อยามลมพลิ้วผ่านลานทอง
เหมือนดังละอองดุจเปลวทอง
พลิ้วผ่องชื่นชวนนัยนาโซ่ทองไหวต้องตา
ลมพาสุขงามพฤกษาชวนชื่น

เด่นตระการแลลานทองมีอยู่
ถิ่นทองชูเชิดช่อชวนฝันดาษดื่น
ผ่องใสพรรณยั่งยืน
ทุกคืนวันอยู่เด่นงามหรูคู่ถิ่นไทย

ทุ่งลานทิพย์ลิบลิ่วสุดตา
ทุกทุกชีวาที่อยู่มา
เพราะได้พึ่งพาอาศัยโซ่ทอง
นี้ก็คือข้าวไทยที่ได้เพาะเลี้ยงชีวัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บันทึกเสียงแล้วที่ไพบูลย์ ศุภวารี สตูดิโอ แต่ยังไม่มีการนำออกมาเผยแพร่
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลานทอง