วิทยาลัยศรีปทุม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หญิง) บางบัวสถานพิมานสวรรค์
น้องพี่สัมพันธ์ทุกดวงชีวันรักใคร่

ชาย) รวมรักสามัคคีทนงศักดิ์ศรีช่างไทย
แคว้นแห่งน้ำใจรักใคร่ไมตรีนิรันดร์

หญิง) สีฟ้าแห่งธงยิ่งยงไสว
สวยสดวิไลสีรวมดวงใจเรามั่น

ชาย) เราผองช่างทนงซื่อตรงมั่นคงสร้างสรรค์
เสริมสร้างสำคัญทุกคนยึดมั่นความดี

หญิง) ผองเราเทคนิคช่าง
ไม่อำพรางรู้งานทุกอย่างมากมี

ชาย) วิศวะ นิติ บัญชี
ร่วมใจสร้างความดีด้วยเรามีความชำนาญ

หญิง) บางบัวสถานให้การศึกษา
ล้วนสร้างวิชาและวิทยาทุกด้าน

ชาย) เราทั้งมวลพร้อมใจ
หมายมุ่งสร้างไทยไพศาล
น้อมปณิธานทุกคนทำงานเพื่อไทย

ชาย) ผองเราเทคนิคช่าง
ไม่อำพรางรู้งานทุกอย่างมากมี

หญิง) วิศวะ นิติ บัญชี
ร่วมใจสร้างาความดีด้วยเรามี่ความชำนาญ

พร้อม) บางบัวสถานให้การศึกษา
ล้วนสร้างวิชาและวิทยาทุกด้าน
เราทั้งมวลพร้อมใจหมายมุ่งสร้างไทยไพศาล
น้อมปณิธานทุกคนทำงานเพื่อไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำรี
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์-มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำของวิทยาลัยศรีปทุม
ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เป็นแผ่นเสียงมีอยู่ 2 เพลง คือ
ขวัญแคว้นแดนปาล์ม (หมู่)
วิทยาลัยศรีปทุม (สุนทราภรณ์-มาริษา อมาตยกุล)
ดำรี

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิทยาลัยศรีปทุม