ขวัญแคว้นแดนปาล์ม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ขวัญแคว้นแดนของชาวปาล์ม
ดินแดนสง่างามนามบางบัว
เหมือนอ้อมอกแม่ของตัว
เปรียบเหมือนครอบครัวรักใคร่ไม่จืดจาง

บางบัวนี่แดนช่างไทย
ชำนาญทั่วไปทุกทุกทาง
รู้แจ้งแห่งทางสรรสร้าง
ถิ่นนี้ผลิตช่างฝีมือระบือไกล

แดนปาล์มแคว้นงามนามระบือ
เรานี่หรือก็คือมวลช่างไทย
ล้วนรอบรู้วิชากว้างไกล
แดนนี้ศิวิไลล้ำกว่าใคครเด่นดี

ดินแดนแคว้นรวมดวงใจ
รวมความแจ่มใสและไมตรี
เหมือนดังเช่นสายนที
เปรียบใสสะอาดดีและมีความชุ่มฉ่ำ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เป็นแผ่นเสียงมีอยู่ 2 เพลง คือ
ขวัญแคว้นแดนปาล์ม (หมู่)
วิทยาลัยศรีปทุม (สุนทราภรณ์-มาริษา อมาตยกุล)
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงขวัญแคว้นแดนปาล์ม