กระถินณรงค์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง นพดล ทัศวา
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  กระถินณรงค์มีมนต์ดลใจ
ยังไม่รู้เลือนไม่จืดจางหาย
ฝังทรวงแนบแอบฤทัยไม่คลาย
เราหญิงชายต่างปลื้มด้วยร่มเงา

กระถินณรงค์เป็นแคว้นแดนวิมาน
ดังทิพย์สถานหวานรักมิอับเฉา
ให้ความรู้ความดีงามมาสู่เรา
ใครไหนเล่าลืมถิ่นแดนดินตน

แม้ตัวไกลไมตรียังคงมั่น
สักกี่วันคืนปีที่ผ่านพ้น
ความสัมพันธ์นั่นยังฝังกมล
เราทุกคนซาบซึ้งในร่มใบบัง

กระถินณรงค์จำลาอาลัย
ใบทอดทิ้งไกลดินแดนแห่งความหลัง
ได้ยินเพลงบรรเลงแว่วแผ่วดัง
คิดถึงครั้งอยู่วิทยาลัยครูยะลา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เป็นแผ่นเสียงมี 2 เพลง คือ
มาร์ชวิทยาลัยครูยะลา (หมู่)
กระถินณรงค์ (วรนุช อารีย์)
ดำริ
© เพลงกระถินณรงค์ ผมประพันธ์สมัยเป็นนักศึกษา วค.ยะลา โดยอาจารย์สัมภาษณ์ แก้วอาภรณ์ ช่วยขัดเกลาให้ และส่งให้วงสุนทราภรณ์บรรเลง
นพดล ทัศวา
© ขณะนี้ผมได้เขียนอีกหลายเพลง เช่น เพลง ขอจงทรงพระเจริญ (60 ปีครองราชย์ จัดโดยรัฐสภา / เพลง ข้าวยำ ของน้องมายต์ ป่วนเมือง และเพลงอื่นอีกหลายเพลง
นพดล ทัศวา 089 - 6543034
© หลังจากนั้นได้เขียนเพลงสถาบันให้กับสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ เช่น เพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยเทคนิคจะนะสงขลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี โรงเรียนเทศบาล 2 ยะลา โรงเรียนสันติวิทยายะลา โรงเรียนอนุบาลปราณีต โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ปัตตานี โรงเรียนสตรียะลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี โรงเรียนบ้านบูดนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงยะลา โรงเรียนบ้านตะบิงติงงียะลา โรงเรียนบ้านลากอยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 โรงเรียนเพ็ญศิริยะลา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิตนราธิวาส ฯลฯ
นพดล ทัศวา
© ขอบคุณครับ คุณนพดล ที่ให้ข้อมูล เพลงนี้ผมฟังอยู่ในกรุงเทพ ตอนยังเป็นวัยรุ่น ได้ฟังอีกครั้งทำเป็น ซีดี รวมเพลงของสถาบันนี้ ทำใหม่บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกระถินณรงค์