รำวงศรีปทุม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  พวกเราศรีปทุม ศรีปทุมร่วมชุมนุมกัน พี่น้องเผ่าพันธ์
รักกันไม่ผันเป็นอื่น มะมาสำราญเบิกบานใจกันสักคืน
สามัคคีเริงระรื่น ชื่นบาน ด้วยการรำวง ๆ
เทคนิคและการบัญชี เป็นดังชีวีของพวกเราทั้งหลาย
เชิดชูไว้ดังชีวิตจิตใจและกาย เทคนิคการบัญชีหมาย
ให้คงยิ่งใหญ่ (นิรันดร) ๆ
นิติและวิศวะนั้น เป็นดวงชีวันของพวกบางบัวนี้ เชิดชูไว้ดังชีวิต
จิตใจภักดี นิติและวิศวะนี้ ๆ ยืนยงคงที่ (นิจนิรันดร์) ๆ
ศรีเอยปทุมสดใส เป็นดังดวงใจของพวกเราตลอดมา เทิดทูนไว้ดังชีวิตจิตใจทุกครา บางบัวต้นปาล์มสีฟ้า ๆ รวมกันเรียกว่า (ศรีปทุม)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงศรีปทุม