มาร์ชชมรมธนาคารภาคเหนือ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พวกเราชาวชมรมธนาคารภาคเหนือรวมใจไมตรี
สร้างสรรค์ในความดีร่วมสามัคคีน้องพี่ชื่นบาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ทั้งประสานงานกันทุกด้าน
ธุรกิจธนาคารก้าวหน้าเร็วพลันเพราะสามัคคี (ซ้ำ)
ช. รวมพลังทั้งกายและใจ เทิดชมรมให้ยืนยงยิ่งใหญ่พร้อมศักดิ์ศรี
ญ. ชาวชมรมธนาคารภาคเหนือล้วนมีคุณธรรรมที่ดี และไมตรีประจำใจ (ซ้า)
ญ เช้าเย็นถึงค่ำ ธุระกิจเราทำด้วยความเต็มใจ
ช. มุ่งหวังธนาคารภาคเหนือเจริญไป ช่วยประชาชาติไทย รุ่งเรืองสุขสันต์
(ซ้ำ)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชชมรมธนาคารภาคเหนือ