พรพิรุณ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ชื่นชมฝนเงิน
เพลิดเพลินฝนทอง
รื่นโรยละออง
พลิ้วโปรยฝอยฟองนองคลุม

โอ้พรภิรมย์
พร่างพรมภิรุม
ทั่วเมืองทุกมุม
ภิรมย์ภิรุมล้นหลั่ง

เหมือนพระพรหมท่าน
ประทานความหวัง
เหมือนมนต์เวทย์ขลัง
พรายพรพรั่งรังสฤษฎ์ศรัทธา

อ้าพรพิรุณ
โอ้บุญนภา
หลั่งไปไหลมา
ชโลมทิวาหวานฉ่ำ

ชื่นชมฝนเงิน
เพลิดเพลินฝนทอง
ได้โลมละออง
ชีพคงคะนองร้องรำ

โอ้พรพิรุณ
เกื้อกูลหนุนนำ
สร้างบุญเสริมกรรม
สรรคุณธรรมล้ำค่า

ไม้ไหวไพรอ่อน
ข้าวคลอนลมล้า
พลิ้วเพลงปักษา
บรรโลมหล้าพาโลกรื่นรมย์

อ้าพรพิรุณ
โอ้บุญพระพรหม
ชีพรอขอชม
ขอเพลินภิรมย์ฟ้าหล้า
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะรัมบ้า
2. เพลงนี้ไม่มีการบันทึกเสียง มีแต่ที่ขับร้องสดไว้โดยนักร้องหญิงกรมประชาสัมพันธ์
เทพกร บวรศิลป์
© ผมเคยได้ฟัง คุณบรรจงจิตต์ ขับร้องสดไว้บรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์

แฟนเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงพรพิรุณ