สู่ขวัญบันเทิง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (สรัอย) สู่ขวัญบันเทิง
ขวัญเอยมาเริงร้องรำ
หนุ่มร้องลำนำ
สาวเริงระบำเร้าไป
สู่ขวัญบันเทิง
ขวัญเอยมาเริงร้องรำ
หนุ่มร้องลำนำ
สาวเริงระบำเร้าไป

หญิง) ม่วนเอยม่วนกัน
สูมาผูกพันขวัญใจ
ฉลองโชคชัย
ศรีวิไลรื่นรมย์

ชาย) ฉลองศรัทธา
ละเป็นต้องมานิยม
ชื่นเอ๋ยชื่นชม
ดาวสังคมรมย์ลาน

หญิง) อู้มากปากคันตะครั่นตะครอ
คนสอพลอบ่ปาน
ข้าไม่ศรัทธาข้าไม่ตัองการ
น้ำใจด้านบ่อาย

ชาย) เจ็บเอ๋ยเจ็บใจ
น้ำคำแม่ทำช้ำตาย
อยากรักสักราย
ยังเสียดายแดดวง (ยังเสียดายแดดวง)

หญิง) ผู้ชายผู้ชาย
เปรียบดังช้างพลายหลายงวง
มากลิ้นมากลวง
ทำสาวร้าวทรวงกลวงไป
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© แก้เนื้อนิดนะครับ

ชาย) เจ็บเอ๋ยเจ็บจำ
น้ำคำแม่ทำช้ำตาย
จางวางเพลิง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสู่ขวัญบันเทิง