กินรินรำ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกลิน     
  ล่องลมเหินลอยฟ่องฟ้า
อุราสำราญกระไร
จะแลเหลียวไปแห่งใด
ฟ้าใสเฉิดฉายทั่วแดนดิน

เบื้องบนเขาสูงจรดฟ้า
ประดาฝูงกินริน
เลือกเก็บหาแต่ซ่อนกลิ่น
โผผินถวิลเป็นอาภรณ์

เอามาทำฟูกบ้างทำเป็นหมอน
บ้างร้อยดอกอ่อน
ทำพวงมาลัยสอดสวมสองกร
บ้างก็ร่อนราย

ล่องลมเหินลอยฟ่องฟ้า
อุราสำราญกระไร
เพลิดเพลินเหินล่องท่องไปฟ้าใส
หาไหนไม่เทียมทาน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของคณะละครโฆษณาสาร จังหวะแทงโก
แว่วเสียงเธอ
© บ้างร้อยดอกออก = บ้างร้อยดอกอ่อน
vip94
© ฟังๆ ไปมาเจอผิดอีกสองนะคะ
สดใสเฉิดฉายทั่วแดนดิน = ฟ้าใสเฉิดฉายทั่วแดนดิน
ท่องไปสดใสหาไหนไม่เทียมทาน = ท่องไปฟ้าใสหาไหนไม่เทียมทาน


vip94
© "โผ" ผินถวิลเป็นอาภรณ์
สบสันต์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกินรินรำ