มาร์ชสามเสนวิทยาลัย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์     
  หมู่) มาเถิดมาพวกเรา พวกเราจงมาสามัคคีกัน
สามเสนวิทยาลัย เราเทิดทูนไว้ด้วยดวงใจมั่น
ชมพูและเขียวเด่นพลัน เราจะฝ่าฟันนำชัยและเกียรติมา
ช) สร้างความดีไว้ทุกคน เรานี้จะอดทนสร้างสรรค์คุณค่า
ญ) สมกับที่เราได้มา ศึกษาในโรงเรียนมีเกียรติเกริกไกร
หมู่) สามเสนวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย
จงรุ่งเรืองไป ชั่วกาลนานเทอญ

หมู่) มาพวกเราปรองดอง รุ่นพี่รุ่นน้องปรองดองร่วมกัน
สามเสนวิทยาลัย ร่วมจิตร่วมใจกันไว้คงมั่น
จะอยู่แห่งไหนผูกพัน ใกล้ไกลใฝ่ฝันรักกันใจมั่นคง
ช) พวกเราจงรักภักดี สร้างสรรค์ความดีศักดิ์ศรีดำรง
ญ) เทิดเกียรติสามเสนยืนยง ให้สถาบันดำรงคงคู่ชาติไทย
หมู่) สามเสนวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย
จงรุ่งเรืองไป ชั่วกาลนานเทอญ

(ซ้ำทั้งหมด)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นักเรียนสามเสนวิทยาลัยรุ่นปัจจุบันม.1, การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงของรร.สามเสนวิทยาลัย
นักเรียนสามเสนวิทยาลัยรุ่นปัจจุบันม.1, การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสามเสนวิทยาลัย