เอกราช

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศุกรหัศร์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ประเทศไทยจะเป็นไทยไปทุกเมื่อ
เพราะชาติเชื้อไทยร่วมรวมจิตมั่น
จงร่วมรักสามัคคีมีคุณครัน
ไทยทั้งนั้นกู้เกียรติไทยให้ไพบูลย์
เริ่มด้วยไทยแผ้วถางคิดสร้างชาติ
เอกราชของไทยไม่เสื่อมสูญ
สู่ระบอบอธิปไตยรัฐธรรมนูญ
ยิ่งเพิ่มพูนเทียบศักดิ์เป็นหลักชัย
เรามาเถิดพวกเราในคราวนี้
ร่วมชีวีร่วมจิตอุทิศให้
เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทย
ให้ยืนยงคงไว้ชั่วดินฟ้า
ถึงลำบากยากเข็ญเป็นไฉน
พวกเราชาวไทยทุกคนไม่บ่นว่า
กระทำตามระบอบที่เรามีมา
เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเอกราช