มาร์ชเยาวชนไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เยาวชนไทย เยาวชนไทย
สดใสอยู่ในเมืองทอง
เยาวชนของไทย กายใจงามผ่อง
หยิ่งผยอง ในเกียรติของเยาวชน

เยาวชนไทย เยาวชนไทย
ไม่ไร้เลือดไทยในตน
เยาวชนชั้นเรา รับเอาเลือดข้น
ปฏิสนธิ์เป็นชาติชนคนชัยชาญ

เยาวชนทุกคนคือคนดีเด่น
ทั้งการเรียน การเล่น การงาน
รู้คุณบิดา มารดา อาจารย์
รักเมืองปราณ บ้านแสนหวานซ่านซึ้ง

เยาวชนไทย เยาวชนไทย
อยู่ไหนจิตใจ คำนึง
เราเป็นคนสำคัญ ฐานันดรหนึ่ง
ซึ่งอาสาชาติถึงความเจริญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชเยาวชนไทย