ดอกไม้วัฒนธรรม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระราชธรรมนิเทศ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  คืนวันนี้มีพระพายโชยชายเฉื่อย
หอมระเรื่อยระรวยรินกลิ่นบุปผา
ลมโบกโบยโชยชื่นรื่นอุรา
กลิ่นผกาหอมหวนชวนดอมดม

ลมยิ่งโชยกลิ่นยิ่งชื่นระรื่นนัก
อยากรู้จักเจ้าของกลิ่นประทินโฉม
ดอมแต่กลิ่นหรือจะเว้นใจระทม
ขอเชยชมสีเจ้าด้วยสวยเพียงใด

หรือเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ไหนงาม
วัฒนธรรมงามตระการบานสดใส
ด้วยวันนี้มีงานประสานใจ
ของเผ่าไทยทั้งมวลล้วนเปรมปรีดิ์

กลิ่นจึงได้หอมหวนทวนลมมา
หอมผกาวัฒนธรรมนำสุขศรี
มาสู่มวลพี่น้องของไทยทวี
ให้เพิ่มมีวัฒนธรรมล้ำเลิศเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้มีสามชื่อ
ดอกไม้สายลม ดอกไม้วัฒนธรรม ภายหลังรวงทอง ทองลั่นธมได้นำมาบันทึกเสียงในแผ่นเสียงชุดรักยิ่งชีพของเธอโดยใช้ชื่อว่า กลิ่นผกา
แว่วเสียงเธอ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงดอกไม้วัฒนธรรม