ไทยไม่ทำลายไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง กรมประชาสัมพันธ์ ดัดแปลงเนื้อร้องจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ขออย่างเดียวไทยด้วยกันอย่าผลาญไทย
นั่นแหละไซร้ไทยจะรักสมัครสมาน
ขออย่างเดียวไทยอย่าจงผลาญวงศ์วาร
ไทยประสานวงศ์ญาติเชื้อชาติไทย

ขออย่างเดียวไทยไม่ทำลายกัน
ไม่ยอมให้ใครบั่นกำลังได้
ไทยรักไทยยิ่งชีวิตและจิตใจ
ชาติของไทยไทยต้องรักและภักดี

ขออย่างเดียวไทยทั้งผองไม่ปองร้าย
คิดทำลายชาติไทยให้เสื่อมศรี
ไทยจะไม่แตกแยกสามัคคี
เช่นกษัตริย์ลิจฉวีวงศ์โบราณ

สรุปกล่าวไทยเราต้องรักไทย
อย่าเอาใจเผื่อแผ่แต่นอกบ้าน
ให้ผิดเพี้ยนนโยบายและแผนการณ์
รักษาศานติสุขทำนุกเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ/เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้คุณมัณฑนา โมรากุล ขับร้องบันทึกเสียงกับแผ่นดิบของกรมโฆษณาการ ที่ห้องส่งกระจายเสียงพญาไท บันทึกเสียงลงแผ่นดิบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2492 อีกหน้าหนึ่งนั้นเป็นเพลง "วัฒนธรรม" ที่คุณมัณฑนา โมรากุล ได้ขับร้องนำหมู่หญิงไว้ สำหรับกระดาษที่เขียนติดแผ่นดิบนี้ ยี่ห้อ AUDIO DEVICES, Inc., NEW YORK และยังมีพิมพ์อีกว่า FOR REFERENCE RECORDING ONLY บทแผ่นเสียงมีลายมือเขียนไว้ว่า ไม่สู้ดี - พอใช้ได้ ซึ่งเพลงนี้เป็นแผ่นดิบแผ่นที่ 35 ที่ผลิตในรุ่นนี้
ดำริ/เทพกร บวรศิลป์
© เพลงนี้ไม่ใช่บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ทั้งหมดนะครับ เป็นเพียงบางส่วน คือ "ไทยจะไม่แตกแยกสามัคคี เช่นกษัตริย์ลิจฉวีวงศ์โบราณ" ซึ่งมาจากพระราชนิพนธ์พระร่วง นอกนั้น ในแผ่นซีดี "ย้อนเวลากับมัณฑนา โมรากุล" บอกว่า เป็นของกรมโฆษณาการครับ
ศศิธรารัตน์
© ฟังเพลงนี้ได้ที่นี่เลย
http://www.mediafire.com/?4nhdkhzdvkw
รุ่งรัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงไทยไม่ทำลายไทย