รำวงร่วมมิตร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วันนี้ได้ร่วมมิตร ร่วมรักสนิทเร้าจิตเริงรมย์
ร่วมมิตรจิตหนึ่งใจเดียว พร้อมเพรียงจริงเทียว ๆ เกลียวกลม
เพลงเพราะเหมาะหนักหนา ชายหญิงก็มารำร่าชวนชม
ลุกขึ้นร่ายรำเถิดหนา สำราญเฮฮาอุราสุขสม
ขอเชิญรำวงทุกท่าน ร่วมรักสมัครสมานร่วมสำราญอารมณ์
รำวงเพื่อสามัคคี สลักไมตรียืนยั้งสังคม
รำวงกันให้ชื่นชม ๆ จะสบายอารมณ์ ... รื่นรมย์สมใจ ๆ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ขอแก้ไขเนื้อเพลงครับ
บรรทัดที่ 2 "พร้อมเพรียงจริงเจียว สิ่งเดียวเกลียวกลม"
บรรทัดที่ 4 "เพลงเพราะเหมาะหนักหนา ชายหญิงก็พารำร่าชวนชม"
บรรทัดที่ 5 "ลุกขี้นร่ายรำเถิดหนา สำรวญเฮฮา ดุราสุขสม"
บรรทัดที่ 6 "ขอเชิญรำวง ขอเชิญรำวงทุกท่าน"

dhanawadh 1
© ต้องขอโทษที่พิมพ์ผิด และขอเพิ่มเติม ดังนี้ครับ
บรรทัดที่ 5 "ลุกขึ้นร่ายรำเถิดหนา สำรวญเฮา อุราสุขสม" และบรรทัดสุดท้าย "จะสบายอารมณ์ ชื่นชมสมใจ จะบายอารมณ์ ชื่นชมสมใจ""
dhanawadh 1

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงร่วมมิตร