ลาพยาบาลภูมิพล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราเหล่าพยาบาลจากสถานพระนามภูธเรศ
ภูมิพลอดุลยเดช พระบารมีปกเกศมา
ผองเรานี้ภูมิใจ ที่เราได้ร่ำเรียนวิชาพยาบาลด้วยเจตนา ช่วยเหล่าประชายามเจ็บไข้ได้สบาย

เราเหล่าพยาบาลจะสมานสัมพันธ์กันมิหน่าย
สามัคคีร่วมกันทุกฝ่าย รักกันไม่คลายชั่วชีวัน
แม้นเรานี้ไกลกัน ดวงจิตผูกพันทุกครา
ภูมิพลดลให้ศรัทธาแหล่งที่เรียนมา เราถ้วนหน้าไม่ลืม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
, บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงประจำโรงพยาบาลภูมิพล
เป็นแผ่นเสียง มีอยู่ 2 เพลง
ลาพยาบาลภูมิพล - บุษยา รังสี
พยาบาลภูมิพล - วรนุช อารีย์
ดำริ
© ชื่อเพลงผิดครับ ขอแก้เป็น อาลัยพยาบาลภูมิพล
ดำริ
© คำร้อง - ธาตรี
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาพยาบาลภูมิพล