มาร์ชวิทยาลัยครูยะลา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วิทยาลัยครูยะลาสามัคคี มุ่งองค์ ๔ ยึดมั่นเป็นจุดหมาย
ชมพู เทา ผองเราทั้งหญิงชาย พลีใจกายมอบให้สถาบันเรา

สีเทาหมายถึงซึ่งสมอง ใช้ตริตรอง ฝึกมั่นขจัดเขลา
ชมพู คือความรัก มีภักดิ์เรา เป็นสิ่งเร้ารัดตึง ตรึงชีวัน

ขออัญเชิญ ปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกพลังแห่งจิตปวงข้า
พร้อมผลบุญที่ได้บำเพ็ญมา วิทยาลัยครูยะลาสถาพร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เป็นแผ่นเสียงมี 2 เพลง คือ
มาร์ชวิทยาลัยครูยะลา (หมู่)
กระถินณรงค์ (วรนุช อารีย์)
ดำริ
© ชมพู คือความรัก มีภักดิ์เรา เป็นสิ่งเร้ารัดตึง น่าจะเป็น ชมพู คือความรัก พิทักษ์เรา เป็นสิ่งเร้ารัดรึงตรึงชีวา

ศิษย์เก่า วค.ยะลา
© น่าจะเป็น "ใช้ตริตรอง บำบัดขจัดเขลา" "ชมพูคือความรัก พิทักษ์เรา"
วิเชียร
© เดิมร้องกันประสาเรา ดังนี้ค่ะ
วิทยาลัยครูยะลาสามัคคี (จังหวะมาร์ช ร้องลากเสียง วิท ทะ ยา ลัย ครู ยะลา สา มัค คี)
มุ่งองค์ ๔ ยึดมั่นเป็นจุดหมาย
ชมพูเทาของเราทั้งหญิงชาย
พลีใจกายมอบให้สถาบันเรา
สีเทาหมายถึงซึ่งสมอง
ไว้ตรึกตรองบำบัดขจัดเขลา
ชมพูคือความรักพิทักษ์เรา
เป็นสิ่งเร้ารัดรึงตรึงชีวัน
ขออัญเชิญปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อีกพลังแห่งจิตเหล่าข้า
ทั้งผลบุญที่ได้บำเพ็ญมา
วิทยาลัยครูยะลาสถาพร

เมื่อส่งมาให้วงดนตรีสุนทราภรณ์บันทึกเสียง
ครูเอื่อ ได้ขัดเกลาให้ใหม่ จังหวะกระชับขึ้น ไม่ลากเสียง เช่น วิทยลัย ครูยะลา สามัคคี
และวรรคที่ 3 เป็นชมพูเทาผองเราทั้งหญิงชาย
วรรค6 คงเดิม ไว้ตรึกตรองบำบัดขจัดเขลา
วรรค 7 ชมพูคือความรักพิทักษ์เรา
วรรค 8 เป็นสิ่งเร้ารัดรึงตรึงชีวัน

ป้าตา
© เพลงมาร์ชวิทยาลัยครูยะลา แต่งโดย อาจารย์ปอง ดวงอุดม สำหับเพลงกระถินณรงค์ แต่งโดย นพดล ทัศวา ครับ...
นพดล ทัศวา
© สมัยเด็กๆคุณพ่อปองสอนให้ร้องตามเนื้อร้องที่ตุณ "ป้าตา"เขียนไว้ค่ะ จำได้จนบัดนี้ จากลูก อาจารย์ปอง ค่ะ
csawasdee@hotmail.com
© ขอบคุณครับ
เกษม

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวิทยาลัยครูยะลา