เทพธิดาตะโก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ตะโกรายงาม
ผ่องพรรณแพรวพราย ตะโกรายงามสม
นางในหล้าจะหาไหนมาข่ม
ใครเห็นต่างเชยชม สมนาม วทอ.
โอ้ผ่องพิศ
ยามเพ่งยามพินิจช่างติดใจจริงหนอ
ชมเรือนร่างช่างงาม ความรักก่อ
ใครเห็นอยากพะนอตามเคล้าคลอแม่งาม

เปรียบหญิงงาม แม่งามล้ำใคร
เจ้างามกายและดวงใจช่างงาม
ตะโกรายมองแห่งใดสดใสไม่เสื่อมทราม
มีแต่คนสวยงามทั้งสิ้น

เทพธิดา
แดนตะโกงามตากว่านางในแดนดิน
ยามพิศผ่องผ่องพิศพิศงามสิ้น
ใจรักสิ้นอาจินต์ งามของถิ่นตะโก

(ร้องสองเที่ยว)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลงชุดนี้ที่บันทึกเป็นแผ่นเสียงมี 4 เพลง
เทพธิดาตะโก (ยรรยงค์ เสลานนท์) จังหวะแทงโก้
ตะโกร่วง (วรนุช อารีย์, มาริษา อมาตยกุล, ศรีสุดา รัชตะวรรณ, โฉมฉาย อรุณฉาน) จังหวะโบเรโล่
รำวงชุมนุม วทอ. (เลิศ ประสมทรัพย์-ศรีสุดา รัชตะวรรณ)
ตะโกราย (หมู่)

ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเทพธิดาตะโก