หนึ่งน้องนางเดียว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พจน์ จารุวนิช
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ยลพักตร์ชวนพิศน่าเชยชิดชม
แม้ได้สมดั่งใจนึกปอง พี่คอยประคอง
เฝ้าแต่จะปองแนบนาง
หวังเคียงครองแต่เพียงน้องนวล
รักชื่นชวนยั่วยวนพะวง
ความรักคงไม่ชืดจืดจาง
รักแล้วไม่ร้าง น้องนางนั้นเป็นคู่ใจ
รักแต่น้องนั้นแน่แท้ มิได้แปรไปจากใจ
สุดจะผลักหักฤทัย
ขอฝากดวงใจ มอบไว้เพียงนางเดียว
ใจรักแต่น้องเฝ้าปองภิรมย์
ขอชิดชมด้วยใจแน่นเหนียว
รักแท้แน่เทียว รักเดียวไม่ขอห่างไกล

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ซอสามสาย
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดย สุนทราภรณ์
กังหันลม
© แก้ไข "หวังเพียงเธอแต่เพียงน้องนวล"
เป็น "หวังเพียงครองแต่เพียงน้องนวล" ครับ
คนฟัง
© น่าจะเป็น"หวังเคียงครองแต่เพียงน้องนวล"มากกว่านะคะ
ท่านใดทราบขอโปรดตัดสินด้วยค่ะ
ศศิธร
© "หวังเคียงครอง" ครับ
สห คีติเกษม
© ผทฟังจากต้นฉบับของ ครูเอื้อ เป็น "หวังเคียงครอง" ครับ..
กุลเทพ
© เห็นด้วยครับ "หวังเคียงครอง" ครับ
คนร่วมสมัย
© "หวังเคียงครอง" แน่นอนครับ
บรรทัดที่๖ น่าจะเป็น "ความรักคงไม่ชืดจืดจาง" นะครับ
บรรทัดสุดท้ายน่าจะป็น "รักแท้แน่เทียว..."นะครับ
จะสังเกตุว่าครูเพลงท่านเล่นสัมผัสสระ สัมผัสอักษร แพรวพราวเหลือเกิน
นึ่แหละคือเสน่ห์ของเพลงสุนทราภรณ์ครับ
แฟนเก่า
© จังหวะอเมริกันรัมบ้า
แฟนเพลง
© ...หวังเพียงเธอแต่เพียงน้องนวล...
ที่ถูกต้องเป็น
...หวังเพียงครองแต่เพียงน้องนวล...
น่ะครับแล้วอีกช่วงนึงคือ
...รักแท้แน่เชียว รักเดียวไม่ขอห่างไกล..
ควรเป็น
...รักแท้แน่เชียว รักเดียวมิขอห่างไกล...

ซึ่งเนื้อร้องที่ผมมาขอแก้ไขนี้ ผมได้ฟังจากซีดีเพลงหลายเที่ยวแล้วนะครับ
ไกลบ้าน
© หนึ่งน้องนางใคร
อภิกัลยา คณานุรักษ์
© บันทึกเสียงครั้งแรก จังหวะชะชะช่า
บันทึกเสียงครั้งที่สอง จังหวะอเมริกันรุมบ้า
ทินพล

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงหนึ่งน้องนางเดียว