สตรีไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สมาคมสตรีไทย
เสริมหญิงทั่วไปให้ก้าวหน้า
เสริมการครัวเรือนเสริมทางปัญญา
เสริมการมารดาวิชาพธู
ส่งเสริมความสามัคคี
ของมวลสตรีให้ดีอยู่
รู้การสมาคมสังคมร่วมหมู่
เปลี่ยนความรู้สู่บันเทิงกันมา
เด็กหญิงที่ขัดสน
ยากจนอนาถา
สมาคมจะช่วยนำพา
ให้การศึกษาและอบรม
ก่อตั้งทุนการเลี้ยงดู
ฟักฟูมอุ้มชูให้เย็นร่ม
คุ้มครองดูแลแนะทางชื่นชม
ให้เหมาะสมเป็นแม่พิมพ์ชาวไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ประพันธ์ให้แก่สมาคมสตรีไทย
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสตรีไทย