วัฒนธรรม (1)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วัฒนธรรม วัฒนธรรม
เหมือนหลักปักนำที่คอยค้ำชาติเฉิดฉาย
วัฒนธรรม นั้นทำให้ชาติพ้นความมลาย
จึงเปรียบเสมือนวิญญาณคู่ใจกาย ต้องเทิดไว้ทุกคน

(หมู่) ชาติจะวิไล เพราะไทยร่วมใจเทิดทูนไทยด้วยวัฒนธรรม
แม้ชนไหนมีฤดีเพียบพร้อมธรรม จะน้อมนำซึ่งวัฒนผล
แม้ไทยทุกคนรักตนและรักไทย ต้องประพฤติในสิ่งที่สูงงาม
จิตใจน้อมนำวรรณกรรม ประเพณีศิลปกรรม
หากใจนั้นดี คิดพูดดี กระทำดีมิมีชั่วต่ำ

1. บ้านเมืองสวยงามตา คนก็สวยงามดี
วัฒนธรรมนี้ ส่งเสริมชาติไทย
2. นี่แหละเป็นแนวทาง เพื่อสร้างเสริมความดี
แม้ถ้าทำอย่างนี้ ชาติไทยรุ่งเรือง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© พูลศรี เจริญพงษ์ ขับร้องสด บันทึกไว้เป็นแผ่นดิบ
แว่วเสียงเธอ
© ฟังได้ที่

http://www.maama.com/music/view.php?id=016321


TaE
© เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในช่วงจอมพลป.พิบูลสงคราม
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวัฒนธรรม (1)