มาร์ชสำนักนายกรัฐมนตรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หลวงสารานุประพันธ์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราสำนักนายกรัฐมนตรี
ต่างร่วมรักสามัคคีกันเข้มแข็ง
สนองคุณ ชาติไทยให้สุดแรง
สมเป็นแหล่งที่เกิดกำเนิดตน

ประเทศชาติไทยเจริญดำเนินสูง
เพราะไทยจูงไทยให้เดินเผชิญผล
เราทั้งหลายอุทิศกายร่วมกมล
เข้าผจญอุปสรรคทั้งหนักเบา

จะกอดคอกันไว้ให้กระชับ
แม้พบกับศัตรูจะสู้เขา
เป็นหรือตายไม่คิดกันมั่นใจเรา
ให้ไทยเนาเอกราชชาติไทยไชโย ไชโย ไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่กรมประชาสัมพันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


คีติ คีตากร เรียบเรียง
ดำริ
© เป็นหรือตายไม่ทิ้งกันมั่นใจเรา
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสำนักนายกรัฐมนตรี