เหินชล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เหินชล
เวียนและวนกลางสายคลื่น
อยู่ทั้งวันคร่ำทั้งคืน
ด้วยขวัญยืนอย่างชาติชาย
ขวัญตา
คลื่นนภามองหาง่าย
อยู่พื้นชลไม่เว้นวาย
มองไม่คลายหน่ายฤทัย
คร่ำทะเล
ว้าเหว่ดวงใจ
เฝ้าเหินชลวนเหินไกล
เพราะใฝ่ศรัทธา
สายลม
เชยชิดชมเราทุกครา
ท่องทะเลเร่หันมา
เป็นสายตารักษาฝั่ง
เห็นชล
ดังต้องมนต์กระซิบสั่ง
ให้ผองเราเฝ้าระวัง
ให้สมดังตำรวจน้ำ
ทะเล
ดังสายเปลไกวเช้าค่ำ
แดดเผาตนต้องฝนกรำ
ยังมิทำให้ท้อใจ
ชีพยอมพลี
มิได้อาลัย
เพื่อผองชนและชาติไทย
ได้สุขยั่งยืน
เหินชล
เวียนและวนกลางสายคลื่น
อยู่ทั้งวันคร่ำทั้งคืน
หยัดและยืนอย่างชาติชาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงประจำ ตำรวจน้ำ บันทึกเป็นแผ่นเสียง มี 2 เพลง
มาร์ชตำรวจน้ำ - หมู่สุนทราภรณ์
เหินชล - บุษยา รังสี
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเหินชล