มาร์ชนครศรีธรรมราช

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์ ,ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (พร้อม) เมืองนครชื่อขจรทางใต้
ที่งามวิไลก็คือศรีธรรมราช
เป็นเมืองงามที่งามพร้อมธรรมชาติ
ดุจเทวาวาดประสาทให้ปานสวรรค์
เมืองนครชื่อขจรลือเลื่อง
แผ่นดินทั้งเมือง อุดมสมบูรณ์คงมั่น
ในทะเลอุดมสินในน้ำนั่น
ประชาชนหมั่นขยันทำมาหากิน
ช. ศรีธรรมราชมีประวัติเก่าแก่มานาน
ว่าแต่โบราณ เป็นเมืองใหญ่อยู่ในแผ่นดิน
ญ. เป็นเมืองพระศิลปะ ทางพุทธสมถิ่น
จิตศรัทธาอยู่อาจิณ พุทธสิ้นทั่วกัน
ช. พระบรมธาตุงามผงาดน่ากราบบูชา
เป็นแหล่งวิญญาอันมีค่าแห่งชนผูกพัน
ญ. นครนี้ นครที่สุขสันต์ พร้อมมั่น
(พร้อม) ด้วยประชาแห่งเรายึดมั่นหลักธรรม
ญ. นครนี้นครที่วิไล สวยงามทั่วไปทั้งทางบก น้ำ
ใครได้เห็นคงไม่เว้นจดจำ น้ำตกกระโรมงามสุขล้ำอำไพ
(พร้อม) นครศรี นครที่ครื้นเครง สำราญด้วยเพลงทุกคนสุขใจ
นี่แหละเมืองที่เลื่องลือชื่อไกล สมเป็นศรีผไท คู่ไทยตลอดกาล

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชนครศรีธรรมราช