มาร์ชหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (พร้อม) พวกเราหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ต่างมีจิตใจพลีฤดีอดทน
ญ. หนทางจะเป็นดง
ช. หรือลงทะเลวน
(พร้อม) ขอมาเยี่ยมชนทุกถิ่นตำบลเพื่อผลชาติไทย
ญ. ต้องการให้พี่ไทย น้องไทยทราบข่าว
ช. เรื่องราวราชการผลงานทั่วไป
ญ. รู้ในนโยบาย
ช. ของรัฐบาลไทย
(พร้อม) พวกเราหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
บุกดงฝ่าคีรีและลุยห้วยธาร
ช. หนทางจะลำเค็ญเข็ญใจเราทนทาน
(พร้อม) หวังเพียงต้องการผลแห่งการงานไพศาลกว้างไกล
ญ. เยี่ยมเยือนหมู่ประชาผองไทยน้องพี่
ช. ให้มีจิตใจดี และความเข้าใจ
ญ. เหมือนโคมนำปวงชน พ้นความกังวลไป
(พร้อม) ส่องทางอำไพช่วยแนะให้ไปดำเนิน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่กรมประชาสัมพันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ประพันธ์เมื่อ 3 พ.ค. 2510
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่