มาร์ชนักประชาสัมพันธ์ (1)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี และ สะอาด ตัณศุภผล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พวกเรานักประชาสัมพันธ์
ต้องยึดมั่นอยู่ในความสามัคคี
สร้างเสริมความพันธ์อันดี
ให้เกิดมีในหมู่ประชาไทย (ซ้ำ)

ทั้งรัฐราษฎร์สมมาตรปรารถนา
ล้วนก้าวหน้าอนาคตงามสดใส
นี่แหละสัจจะมานะประจำอยู่ในใจ
มุ่งผลไกลสร้างเสริมชาติไทยให้มั่นคงทวี (ซ้ำ)

พวกเรานักประชาสัมพันธ์
ต้องยึดมั่นกระบวนยุคลวิถี
สร้างเสริมความเข้าใจอันดี
ให้เกิดมีทั่วแดนแผ่นดินไทย (ซ้ำ)

ทำหน้าที่ชี้แจง ข่าวสาร
พร้อมผลงานที่ประชาไม่เข้าใจ
แม้หมู่ประชาซาบซึ้งอุราทั่วกันไป
ราษฎร์รัฐไทยสมานดวงใจด้วยประชาสัมพันธ์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่กรมประชาสัมพันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชนักประชาสัมพันธ์ (1)