โรงเรียนพยาบาล (โรงพยาบาลกลาง)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ภาระเราทุกวันเพื่อคนไข้นั้นลือชา
เราทั้งมวลล้วนมาร่ำเรียนเป็นพยาบาล
แบบฟอร์มนี้สีขาวขาวพราวผ่องราวดวงมาน
อภิบาลโอบเอื้ออ่อนหวานหาญกล้า

รอยยิ้มเราเร้าโลมเพื่ออวยช่วยโน้มยาใจ
คอยระวังระไวต่างข้าช่วงใช้นานา
พวกเรานี้สีขาวขอชูชีพชาวประชา
เรารักตรากาชาดและสามัคคี

(*) นามเราลือเลื่องเกียรติระบือเกินกู่
พวงชมพูเป็นสมญาผู้น้องพี่
เรารักเรียนทุกคนเราศักดิ์ศรีตนทุกคนรักดี
มุ่งหมายกายใจพลีน้ำจิตปรานีและมีเมตตา

จริงทีเดียวเราเกิดท้องเดียวกันแน่
ในดวงแดเรานี้มีแม่ล้ำค่า
ฟูมฟักเราหลายปีสอนสั่งหวังดีทวีวิชา
จักใช้กายฟันฝ่ารับช่วงงานมาพยาบาลคน

ซ้ำ (ตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ/เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนพยาบาล (โรงพยาบาลกลาง)
มีทั้งสิ้น 2 เพลง คือ
1) ลาก่อนพยาบาลกลาง (วรนุช อารีย์) และ
2) โรงเรียนพยาบาล (โรงพยาบาล) (หมู่หญิง)
ดำริ/เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงโรงเรียนพยาบาล (โรงพยาบาลกลาง)