ลา กปส.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  ๑. โอ้ร่มชีวีถิ่นที่สุขสันต์
กรมประชาสัมพันธ์คือถิ่นที่เราเคยอยู่
ขอลาแล้วเอยถิ่นเคยเมตตาอุ้มชู
น้ำตาร่วงพรูพอรู้วันต้องจากไป

๒. ลาเพื่อนคู่คิดลามิตรร่วมงาน
อยู่มาเนิ่นนานถึงวันจำต้องลาไกล
ณ ถิ่นแห่งนี้เคยมีความร่มรื่นใจ
โศกศัลย์อาลัยเมื่อถึงวันต้องจากกัน

๓. นับแต่วันนี้จะต้องลาจาก
เราต้องพลัดพรากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ผูกพัน
เคยอยู่ร่วมบ้านบิดรมารดาเดียวกัน
ถิ่นเคยสุขสันต์บัดนี้ต้องพลันจากลา

๔. โอ้ร่มชีวันดั่งขวัญชีวี
ถิ่นผูกดวงฤดีของเราเมื่อเก่าก่อนมา
ขอลาแล้วเอยถิ่นเคยอยู่ร่วมชีวา
วันนี้ขอลาลาก่อนกรมประชาสัมพันธ์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์ - ศรีสุดา รัชตะวรรณ - โฉมฉาย อรุณฉาน - สุรัชนีย์ เกาวนันท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลา กปส.