เมียขวัญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  เสน่ห์เธอซึ้งตรึงชีวี ยอดหญิงเมียพี่
เปรียบดวงมณีพี่ยา
น้องสร้างสรรค์ความดีนานา
โชคดีเพราะมีกัลยา แม่มาเป็นศรีครอบครัว
กลับจากงานแล้วคืนมาเรือน
ได้น้องเป็นเพื่อน แม่คอยพัดวีให้ผัว
น้องเก่งทั้งการเรือนการครัว
แม่แกงรสดีพอตัว ไม่มัวแต่งตัวเที่ยวกราย

*เพิ่มทรัพย์ออมไว้
เธอสนใจคอยหมั่น ช่วยกันระวังการจ่าย
มอบใจมอบกาย แม่คอยพะนอไม่วาย
ไม่คลายความรักพี่เลย
เสน่ห์เธอซึ้งตรึงชีวี
ยอดหญิงเมียพี่ช่างดีแสนดีแม่เอ๋ย
รักญาติผัวพันพัวชมเชย
พูดจาหวานคำยามเปรย เม่เอยควรเปรียบขวัญใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เจ้าคุณกรมโฆษณาการ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลจาก ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม
( ถอดเนื้อเพลงจากที่รายการเพื่อนฝันเปิดออกอากาศ )
เจ้าคุณกรมโฆษณาการ
© คำร้อง ธาตรี
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ
ดำริ
© ชาญวิทย์ ผลประเสริฐ บันทึกเสียงอีกครั้ง
การ์ฟิลด์
© น่าจะเป็นโชคดีเพราะมี "กัญญา" มากกว่านะครับ เพราะกัลยา จะอ่าน กัน-ละ-ยา ครับ
jetdow

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเมียขวัญ