สวรรค์เวียงใต้

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  สวรรค์เวียงใต้ไสววาดไกลไพศาล
เหมือนพรหมมาลย์มาประทาน วิมานสถานอันรื่นรมย์
อ้าแดนทักษิณโอ้แดนแผ่นดินอุดม
ให้ความสุขสมเย็นร่มทุกริ้วรอยร่มห่มขวัญแห่งเรา
สมรเมืองแม่งามแท้จะแลทางไหน
แหลมทองของไทยทอดไปโพ้นไกลในน้ำและฟ้าเพริศเพรา
หล้ารวยสวยสมน่าจะชื่นชมร่มเงา
ขอบคุณแด่พระเป็นเจ้าพระคุ้มครองเฝ้ารักเรานิรันดร์

ไร่นาและสวนเหมืองมวลป่าไม้
ล้วนแล้วแพร้วไปพลิ้วไปในฝัน
เสียงน้ำทำคลื่นโครมแข่งกัน
เหมือนเสียงของความรักมั่นรัองเรียกหากันนั่นหนา
สวรรค์เวียงใต้ไสวไผทไพศาล
ระเริงละลานด้วยรมณีย์สถานอันฉานชื่นตา
อ้าแดนทักษิณ โอ้แดนแผ่นดินบิดา
เกิดมาลูกรู้เพียงว่าทักษิณคือหล้าฟ้าทองของไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : อ้อย อัจฉรา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวรรค์เวียงใต้