กิเลสคน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  กิเลสคนหมองหม่นอุรา
หลงรูปกลิ่นรสสัมผัสศรัทธา
ก่อกิเลสเจตนา
ชักพาทุกข์ใจฤทัยระทม
คนเกิดมาแล้วต้องตาย
ร่างกายสิ้นแล้วเน่าจมซากถมแผ่นดิน
สุดสิ้นพรมจรรย์ตัณหา
อย่าเบาปัญญา
โลภหลงคงพาร้อนใจ
ให้ภาวนา วัฏสังขารา
นิจจานิจจัง
อย่ามัวหวังพึ่งใคร

กิเลสคนร้อนรนไฉน
เหมือนกงจักรเหลือจะหักหนักใจ
ดิ้นอยู่ในบ่วงมารร้าวราญร้อนทรวง
เพราะดวงชะตา
คนเราอายุไม่ยืน
ถึงตายไม่ฟื้นกลับมา
ให้เขาได้บูชา
ด้วยความดีทำมาเกิดผล
อย่ามัวลืมตน
ชีวิตของคนไม่แน่แล้วแต่จังหวะ
หักโทโสโมหะ
สละกิเลส เหตุลุ่มหลงทั้งปวง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จากทำนองเพลงไทยเดิม ทะยอยญวณ
สุนทรีย์บันเทิง
© ประมาณปี2510 ทางวงธนิตสรณ์ได้ให้คุณเยาวลักษณ์บันทึกเสียงอีกครั้งแบบสังคีตประยุกต์
แสนซื่อ
© คุณสุธิสา อุปาวิทิตย์ นำมาบันทึกเสียงใหม่
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกิเลสคน