วันชาติ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง จมื่นมานิตย์นเรศร์ ( เฉลิม เศวตนันท์ )
ทำนอง จมื่นมานิตย์นเรศร์ ( เฉลิม เศวตนันท์ )     
  รักชาติไทยเอย มุ่งดีหวังดี
ควรกอบกรณีย์ให้เชิดศรีชูชัย
หวังประโยชน์ส่วนรวม ร่วมรักกันไว้
มุ่งจิตต์มีใจรักชาติไทยเอย
รักพุทธศาสน์เอย ทำบุญได้บุญ
พระธรรมทรงคุณเกื้อหนุนผู้ปฏิบัติ
ถือศีลสอนใจเพื่อได้วิรัติ
บุญส่งบ่งชัดรักพุทธศาสน์เอย
รักองค์กษัตริย์เอย เชิดศรีชูศรี
เปรียบปิ่นโมลี เป็นที่เคารพสักการ
ภักดีมั่นไว้ จอดใจทุกสถาน
อภิรมย์สมภาร รักองค์กษัตริย์เอย
รักรัฐธรรมนูญเอย คู่ไทยของไทย
เปรียบชีวิตจิตต์ใจ ศรีวิไลเสมอหน้า
ถนอมมิ่งยิ่งขวัญ ช่วยป้องกันรักษา
ให้อยู่คู่หล้า รักรัฐธรรมนูญเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เจ้าคุณกรมโฆษณาการ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ทำนองเพลงไทยเดิม "สาวคำ"
ขับร้องออกอากาศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2482
เป็นเพลงของคุณจมื่นมานิตย์นเรศร์ แต่งประกอบสำหรับบทแสดงในเรื่องสำหรับเด็ก ซึ่งส่งกระจายเสียงในภาคกลางวันวันอาทิตย์ ( เพลงเหล่านี้ไม่ใช่เพลงของวงดนตรีกรมโฆษณาการ แต่เห็นเป็นบทเพลงที่กระจายเสียงทางกรมโฆษณาการในอดีต ร่วมสมัย หาดูยาก จึงขอนำมาลงไว้ หวังว่าคงไม่มีท่านผู้ใดว่า )
เจ้าคุณกรมโฆษณาการ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวันชาติ