สนธิสัญญาที่แก้ใหม่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง จมื่นมานิตย์นเรศร์ ( เฉลิม เศวตนันท์ )
ทำนอง จมื่นมานิตย์นเรศร์ ( เฉลิม เศวตนันท์ )     
  เกิดเป็นไทยต้องเป็นไทยให้สมชื่อ
ให้โลกลือว่าไทยนี้ใจกล้า
ตามตำนานแต่ไหนแต่ไรมา
ไทยไม่เคยเป็นข้าใครอยู่นาน
แม้พลาดพลั้งกำลังน้อยถอยอำนาจ
ไทยสามารถกู้ได้ด้วยใจหาญ
เพราะไทยพร้อมยอมอุทิศจิตต์กายปราณ
เพื่อพิทักษ์ถิ่นฐานบ้านเมืองไทย
บรรพบุรุษของไทยได้ฟันฝ่า
สละชีวารักษาสิทธิอิสระได้
เป็นมรดกตกมาถึงซึ่งเด็กไทย
ซึ่งเด็กควรรักษาไว้ชั่วดินฟ้า
มิยอมให้ชาติไทยไปเป็นอื่น
แม้ใครขืนรังแกไทยไทยอาสา
ช่วยกันแก้ช่วยกันกู้สู้เเย็บตา
เพื่อไทยอยู่คู่หล้าไทย ไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เจ้าคุณกรมโฆษณาการ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ทำนองเพลงไทยเดิม เทพทอง ( สุโขทัย )
ขับร้องออกอากาศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2482
เป็นเพลงที่แต่งสำหรับประกอบการแสดงละครสำหรับเด็ก ซึ่งส่งกระจายเสียงในภาคกลางวันวันอาทิตย์ สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

เจ้าคุณกรมโฆษณาการ
© เอ่อ.....อยากทราบประวัติของจมื่นมานิตย์นเรศร์
คุณอุจิ-แมน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสนธิสัญญาที่แก้ใหม่