สุโขทัย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ. สุโขทัย นี้ดีหนักหนา ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
พ่อขุนบางกลางท่าว ปฐมกษัตริย์เจ้า สร้างไทยให้เราเกรียงไกร
หมู่ ญ. วีรบุรุษของชาติ รามคำแหงมหาราช ยอดนักปราชญ์ลือชัย
เป็นยอดขุนพลยิ่งใหญ่ สร้างอักษรไทย ยอดภูวไนยยอดปฐพี
หมู่ ช. ศิลาจารึกวัดศรีชุม แหล่งประชุมประวัติศาสตร์ พิลาศเด่นเป็นสักขี
มีรอยพระพุทธบาท มหาราชเจดีย์ ด้วยบารมีเกริกฟ้า
หมู่ ญ. นพมาศนวลอนงค์ สร้างพิธีลอยกระทง ด้วยจิตประสงค์ศรัทธา
หมู่ ช. พระแท่นมนังคศิลา สืบศาลอาญา เป็นที่ใฝ่หาความยุติธรรม
(พร้อม) ยามรัชนีเบิกฟ้า ใครใคร่ ค้า ช้าง ม้า ค้า
ใคร่ทำไร่ ทำนา ทำ แผ่นดินแผ่นฟ้าชุ่มฉ่ำ
ทรัพย์ในดินสินในน้ำ อุดมเลิศล้ำสุโขทัย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่กรมประชาสัมพันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัดสุโขทัย
ดำริ
© คุณโฉมฉายนำหมู่
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุโขทัย