ไทยรวมกำลัง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (พร้อม) ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
จะสามารถป้องกันขันแข็ง
ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง
มายุทธแย่งก็จะปลาศไป

(หญิง) ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ
ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่

(ชาย) ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย

(พร้อม) จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง

(หญิง) ให้นานาภาษาเขานิยม
ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง

(ชาย) ช่วยกันบำรุงความรุ่งเรือง

(พร้อม) ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา
ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง
บำรุงทั้งชาติศาสนา
ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้าวัฒนาเถิดไทยไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เนื้อร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เรื่อง พระร่วง
ศยามล
© เพลงนี้เป็นตอนท้ายของบทพระราชนิพนธ์พระร่วง 2 ฉบับ คือ ละครพูด และละครร้อง โดยในละครพูดเป็นตอนที่ต่อจากเพลง "ไทยสามัคคี"
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงไทยรวมกำลัง