ความหวัง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ความเอ๋ยความหวัง เจ้าเหมือนดังพลังช่วยประทังจิตใจ
แม้ถ้าสิ้นเจ้าไป เชื่อหรือไม่ ตัวสลายแน่นอน
อย่าทิ้งข้าไป เจ้านั้นแนบดวงใจข้าจึงไม่อ่อนแอ
แม้เจ้าเกิดผันแปร ไม่เหลียวแล ข้าต้องแย่แน่นอน

ใจหวังว่ายอดบูชายังห่วงหาอาวรณ์
สักวันเขาคงหวนคืนเหมือนก่อนพร่ำวอนจงเป็นดังหวังใจ
เพียงหวังเท่านี้ คงมิไกลเกินที่จะเป็นดังหวังไว้
มิได้หวังมากมาย ทนหวังไป คงมิตายไปก่อนเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : โฉมฉาย อรุณฉาน
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จากอัลบั้มลองเพลย์ชุด ช่างน่าเวทนา ขับร้องโดย โฉมฉาย อรุณฉาน
ทั้งหมด 10 เพลง เอื้อ สุนทรสนาน - ทำนองและควบคุมวงดนตรี
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงความหวัง