ความรักที่ไม่แน่นอน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  โอ้ความรักเอ๋ยเคยมีจริงใจที่ไหนแน่
จิตใจปรวนแปรหาแน่อะไรไม่มีหวัง
อย่าเพลินหลงงมลมปากมากไป ใครหลงฟัง
หัวอกหักพังยับยั้งชั่งใจแล้วใคร่ครวญตรอง
อย่ามัวเมาหลงวาจาจะพาให้ตาบอด
เชื่อคำพร่ำพลอดโลมเล้าเคล้าชมสมใจปอง
ล่อลวงให้ช้ำอุราทุกวันน้ำตาจะนอง
อกตรมเป็นหนองตรองดูหาคู่ให้ดี

เรื่องความรักนี้มีมาโบราณในครั้งก่อน
ไม่มีแน่นอนหลอนหลอกน่ากลัวปลีกตัวหนี
ถ้าใครหลงกลคนหลอกคลอเคลียจนเสียที
รักจริงไม่มี รักมีชั่วคราวมิยาวยืนนาน
ไม่ว่าที่ไหนแม้นใครมีความประพฤติชั่ว
หน้ามืดตามัวเมารักระเริงเหลิงซมซาน
ปล่อยตัวตามใจไม่ตรอง รักตัวกลัวต้องประมาณ
อย่าเชื่อคำหวานยวนยั่วเกรงกลัวเถิดเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ, สบสันต์
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้คุณชวลี ช่วงวิทย์ก็ขับร้องเช่นกัน

บ้านนอกเข้ากรุง
© เป็นเพลงของคณะศิษย์จามร
บ้านนอกเข้ากรุง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงความรักที่ไม่แน่นอน