คอยขวัญใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พจน์ จารุวนิช
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกะลิน     
  เฝ้าคอยขวัญใจในหทัยแสนจะร้อนเร่า
หวังจะได้ภิรมย์แต่โฉมเจ้า ด้วยรักเขาเร้ารม
ยิ่งดึกเดือนคล้อยยังเฝ้าคอย ด้วยรักเหลือข่ม
อยากจะแนบเนื้อนวลชวนชิดชม ให้อุ่นสมทรวงใน

จิตใจไหวหวั่นสุดกระสันต์ฉันครวญคร่ำไป
เฝ้าคอยน้อยใจ เจ้าอยู่ไหนฤทัยใฝ่ฝัน
เหม่อมองไม่เห็นไปหลบเร้นอยู่หนไหนนั่น
เฝ้าแต่คอยขวัญใจเพราะหมายมั่นจะรับขวัญชมเชย

(ร้องสองเที่ยว)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงของวงจารุกนก มีที่ทำใหม่อยู่ในซีดี "แม่ไม้เพลงไทย" ชุด "มนต์เทวี" ซึ่งประกอบด้วยเพลงที่คุณวินัยขับร้อง บันทึกเสียงนอกวงสุนทราภรณ์ ๑๔ เพลง มี "สายลมเสียงพิณ" "ดวงมณีอันล้ำค่า" เปนอาทิ
นิมิตสวรรค์
© จิตใจไหวหวั่นสุด กระสันต์ ฉันครวญคร่ำไป...ต้องใช้คำว่า กระสัน (ไม่มี ต การันต์)

กระสันต์ แปลว่า สงบ ตรงกันข้ามกับ กระสัน ซึ่งแปลว่า “ก. คะนึง, คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่, เช่น ปู่กระสันถึงไก่ในไพรพฤกษ์; กระวนกระวายในกาม เช่น กระสันสวาท; ผูกให้แน่น เช่น กระสันเข้าไว้กับหลัก, รัด เช่น สายกระสัน; ต่อเนื่อง เช่น มุขกระสัน. ว. แน่น เช่น พระขรรค์เหน็บกระสันอยู่เป็นนิจ.”


มนต์เสียงเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงคอยขวัญใจ