รำวงศรีนครินทรสัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  แม้เราจะอยู่ห่างไกล อยู่เหนืออยู่ใต้แต่ใจยังมี ศรีน-ครินทรวิโรฒเรานี้ เราสามัคคีเหมือนพี่น้องกัน (ซ้ำ 1 รอบ)

(ช.) ตัวพี่อยู่ประสานมิตร(ชะ) ตัวพี่อยู่ประสานมิตร
(ญ.) ตัวน้องสถิตอยู่เมืองสงขลา
(ช.) พี่ขอฝากดวงชีวาขอน้องจงอย่าระแวงแคลงใจ
(ญ.) ศรีนครินทร์นั่นยังไง
(ช.) พี่ขอรักไว้อยู่ชั่วชีวัน

(ช.) ดอกเอ๋ย...เจ้าดอก สลิด พวกเราชาวประสานมิตร หวังไมตรีจิตจากมิตรเอย
(ญ.) ดอกเอ๋ย...เจ้าดอก กระดังงา เชิญพี่ชมสงขลา หาดสมิหราเถิดเอย

แม้เราจะอยู่ห่างไกล อยู่เหนืออยู่ใต้แต่ใจยังมี ศรีน-ครินทรวิโรฒเรานี้ เราสามัคคีเหมือนพี่น้องกัน

(ช.) ตัวพี่อยู่ที่บางเขน(ชะ) ตัวพี่อยู่ที่บางเขน
(ญ.) ตัวน้องเนื้อเย็นอยู่มหาสารคาม
(ช.) พี่ขอฝากจิตติดตาม ถึงน้องนงรามติดตามเรื่อยไป
(ญ.) ศรีนครินทร์นั่นยังไง
(ช.) พี่ขอรักไว้อยู่ชั่วชีวัน

(ช.) ดอกเอ๋ย...เจ้าดอกบานเย็น เชิญน้องมาเที่ยวเล่นที่บางเขนกับพี่เอย
(ญ.) ดอกเอ๋ย...เจ้าดอกบัวงาม ชาวมหาสารคามล้วนแต่ใจงามมากมายเอย

แม้เราจะอยู่ห่างไกล อยู่เหนืออยู่ใต้แต่ใจยังมี ศรีน-ครินทรวิโรฒเรานี้ เราสามัคคีเหมือนพี่น้องกัน

(ช.) ตัวพี่อยู่ปทุมวัน(ชะ) ตัวพี่อยู่ปทุมวัน
(ญ.) น้องรักนิรันดร์...พละศึกษา
(ช.) พี่ขอบอกยอดกานดา ขอรักจนกว่าชีวามลาย
(ญ.) ศรีนครินทร์นั่นยังไง
(ช.) พี่ขอรักไว้จนชั่วชีวัน

(ช.) ดอกเอ๋ย...เจ้าดอกอัญชัน พี่เป็นชาวปทุมวัน ขอร่วมสถาบันกับน้องเอย
(ญ.) ดอกเอ๋ย...เจ้าดอกชงโค อ่ะพี่อยากเป็นยูโด ถึงจะสอนโชว์ให้พี่เอย

แม้เราจะอยู่ห่างไกล อยู่เหนืออยู่ใต้แต่ใจยังมี ศรีน-ครินทรวิโรฒเรานี้ เราสามัคคีเหมือนพี่น้องกัน

(ช.) ตัวพี่อยู่ถึงบางแสน(ชะ) ตัวพี่อยู่ถึงบางแสน
(ญ.) ตัวน้องใกล้แดนพระศาสดา
(ช.) พิษณุโลกใช้ไหมจ๊ะ ขอมอบชีวาอย่าได้ผลักไส
(ญ.) ศรีนครินทร์นั่นยังไง
(ช.) พี่ขอรักไว้จนชั่วชีวัน

(ช.) ดอกเอ๋ย...เจ้าดอกผักแว่น พี่เป็นชาวบางแสน ยังไม่มีแฟนดอกเอย
(ญ.) ดอกเอ๋ย...เจ้าดอกอโศก บางแสนหลอกชาวพิษณุโลก น้องคงต้องโศกเศร้าเอย

แม้เราจะอยู่ห่างไกล อยู่เหนืออยู่ใต้แต่ใจยังมี ศรีน-ครินทรวิโรฒเรานี้ เราสามัคคีเหมือนพี่น้องกัน
แม้เราจะอยู่ห่างไกล อยู่เหนืออยู่ใต้แต่ใจยังมี ศรีน-ครินทรวิโรฒเรานี้ เราสามัคคีเหมือนพี่น้องกัน...
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ภูวดล ขำปาน
ผู้ขับร้อง : ขับร้องหมู่ วงสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


มศว.สงขลา ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มศว.มหาสารคาม ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มศว.บางแสน ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยบูรพา
มศว.พิษณุโลก ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
=== สำหรับวิทยาเขตในกรุงเทพ ===
มศว.พละศึกษา ได้รวมกับ คณะพละศึกษา
มศว.บางเขน+ปทุมวัน ได้ยุบรวมกับ มศว.ประสานมิตร
ภูวดล ขำปาน
© เพลงนี้เป็นของวงธนิตสรณ์ เพลงของ มศว.ส่วนมากจะเป็นของวงธนิตสรณ์และคำร้องจะแต่งโดย คุณเยาวลักษณ์โกมารกุล ณ นคร คู่ชีวิตของ คุณธนิต ผลประเสริฐ เพลงของ วศ.วิทยาเขตต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นของวง
สุนทราภรณ์ตั้งแต่ วศ.เปลี่ยนมาเป็น มศว. สุนทราภรณ์ ยังไม่เคยแต่งเพลงให้กับ มศว.เลย จะมีมาแต่งเพิ่มใหม่บรรเลงโดยวงสังคีตสัมพันธ์ของคุณศรีสุดา รัชตะวรรณ

ดำริ
© ปัจจุบันมีศูนย์องครักษ์ และวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอนเพิ่มมาอีกครับผม
ปลวก สังคมศาสตร์
© เพลงรำวงศรีนครินทรสัมพันธ์ แต่งโดยชัยศรี รัตนนิมิตร ครับ แต่งเมื่อ พ.ศ.2517 ร่วมกับคุณเยาวลักษณ์โกมารกุล ณ นคร หลังจากได้รับพระราชทานนามมหาวิทยาลัย

chaisri48@hotmail.com

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงศรีนครินทรสัมพันธ์