ศรีนครินทรวิโรฒ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  ศรีนครินทรวิโรฒนี้นามอุโฆษระบือ ชื่อเสียงไกล หาใครเปรียบปาน
องค์พระเจ้าอยู่หัวพระทรงประทาน นามนี้มา เป็นมิ่งขวัญให้
พวกเรารักบูชาเหมือนดังชีวาดวงใจ จะคุ้มครองปวงภัยด้วยใจมั่นคง
ทุกคนเทิดเกียรติ์วินัยและศักดิ์ศรีให้ดำรง แหล่งศึกษายืนยงเจริญสุขสันต์

ศรีนครินทรวิโรฒของเรารุ่งโรจน์ทุกครา สามัคคี ไมตรีทั่วกัน
ต้นหลิวทิวสนเหมือนสัญยาผูกพันธ์ ให้รักกัน สัมพันธ์สายใจ
แปดสาขารวมกันเป็นสถาบันเกรียงไกร ชื่อเสียงงามอำไพสดใสน่ามอง
รวมกันเราอยู่เป็นศรีนครินทรวิโรฒเรืองรอง คู่เมืองไทยแดนทองผองเราเผ่าไทย

(ซ้ำทั้งหมดอีก 1 รอบ)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ภูวดล ขำปาน
ผู้ขับร้อง : ขังร้องหมู่ วงสุนทรภรณ์ (ประสานเสียง)
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ปัจจุบันเพลงนี้ได้ถูกนำมาขับร้องใหม่
และได้เปลี่ยนเนื้อเพลงบางส่วน คือ
"...องค์พระเจ้าอยู่หัวพระทรงประทาน นามนี้มา เป็นมิ่งขวัญให้..."
เป็น
"องค์พระเจ้าอยู่หัว ธ ทรงประทาน นามนี้มา เป็นมิ่งขวัญให้..."
และ
"...แปดสาขารวมกันเป็นสถาบันเกรียงไกร ชื่อเสียงงามอำไพสดใสน่ามอง..."
เป็น
"...ด้วยใจรักผูกพันเป็นสถาบันเกรียงไกร ชื่อเสียงงามอำไพสดใสน่ามอง..."

ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนนื้อด้วยเหตุผลใด?
แต่ที่แน่ๆคือปัจจุบันนี้ได้ใช้เนื้อเพลงแบบใหม่นี้ให้นิสิตใช้ฝึกร้อง
บางคนยังไม่ทราบเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงจากของเดิม

คำว่า "แปดสาขารวมกัน" ในที่นี้อาจหมายถึง ในสมัยก่อน มศว. มีทั้งหมด 8 วิทยาเขต ถ้าวิทยาเขตทั้งหมดผนึกกำลังกันสร้างสรรค์การศึกษาให้มีคุณภาพ จึงจะเป็นสถาบันที่เกรียงไกรมากๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า ยุบแปดวิทยาเขตมารวมกัน เพราะตอนที่บันทึกเสียง เพลงนี้ครั้งแรก มศว. ยังมี 8 วิทยาเขตอยู่ยังไม่มีใครคิดเรื่องยุบรวมใดๆทั้งสิ้น...
"ด้วยใจรักผูกพัน" เมื่อเอาไปสวมแทนคำเดิมแล้วมีความรู้สึกว่ามันดูขัดๆ ไม่เข้ากับเนื้อเพลงดั้งเดิมเลย...

ผู้เขียนเองจึงไม่เข้าใจว่าจะเปลี่ยนเนื้อเพลงเพื่อการอันใด???
ภูวดล ขำปาน
© เพลงนี้ รศ.อัครา บุญทิพย์ ภาควิชาภาษาไทย มศว ประพันธ์ครับ

ศศิธรารัตน์ (SS1ED1 มศว)
© เพลงนี้น่าเสียดายที่แต่ละคณะไม่ได้สอนร้องตามต้นฉบับเดิม แต่ละคณะก็ร้องกันไปตามที่พี่สอนกันมา ซึ่งไม่เหมือนกัน มั่วไปหมด
น่าเสียดายครับ อยากให้รู้ว่าต้นฉบับจริงๆร้องอย่างไร
ความจริงไม่ใช่เพลงนี้เพลงเดียว อย่างมิตรประสานที่ต้นฉบับร้องไว้เพราะมากๆ
แต่พอสอนๆกันมา รับไม่ได้จริงๆ
popcorn
© เพลงนี้เป็นของวงธนิตสรณ์ เพลงของ มศว.ส่วนมากจะเป็นของวงธนิตสรณ์และคำร้องจะแต่งโดย คุณเยาวลักษณ์โกมารกุล ณ นคร คู่ชีวิตของ คุณธนิต ผลประเสริฐ เพลงของ วศ.วิทยาเขตต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นของวง
สุนทราภรณ์ตั้งแต่ วศ.เปลี่ยนมาเป็น มศว. สุนทราภรณ์ ยังไม่เคยแต่งเพลงให้กับ มศว.เลย จะมีมาแต่งเพิ่มใหม่บรรเลงโดยวงสังคีตสัมพันธ์ของคุณศรีสุดา รัชตะวรรณดำริ
© อัลบั้มนี้น่าจะบันทึกเสียงประมาณ พ.ศ.2522 (สังเกตจากการค้นหาเทปจากระบบค้นหาโสตทัศนวัสดุของหอสมุด)
ว.ศ. ยกฐานะขึ้นเป็น มศว. เมื่อปี 2517
อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเพลงทั้งหมดในอัลบั้มนี้ จะมีเพลงของวงสุนทราภรณ์แต่งอยู่ซักกี่เพลงเชียว??
ภูวดล ขำปาน
© ของประสานมิตรที่เป็นเพลงสุนทราภรณ์มีเพียง 4 เพลง จากการค้นหาในหอสมุดยังมีเพลงของวิทยาเขตอื่น ๆ อีก แต่ต้นฉบับทางสำนักหอสมุดกลางได้ทำหายไปแล้ว ได้แก่เพลงพลศึกษาราตรี พิษณุโลกรวมใจ ....
แว่วเสียงเธอ
© เพลงแรกที่ขึ้นไว้ข้างต้น รศ.อัคราไม่ได้แต่งครับ ส่วนจะเป็นผลงานของท่านผู้ใด ผู้รู้กรุณาแจ้งไว้ให้เป็นประวัติที่ถูกต้องของเพลงด้วย จะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง
อัครา
อัครา
© เคยอ่านนานแล้วครับ แต่ไม่แต่ใจว่าอ่านเจอในหนังสือหรือเอกสารฉบับใดตอนปี 1 เขาจั่วหัวข้อว่า "ต้นหลิวทิวสนในเพลงศรีนครินทรวิโรฒ"
ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สงสัยว่าเจ้าต้นหลิวทิวสนเนี้ยะ...ทำไมต้องมาอยู่ในเพลงประจำมหาวิทยาลัย และมันอยู่ที่ไหนกันหนอ...
อ่านบทความนั้นก็เลยได้คำตอบครับ

ขอเล่าเท่าที่พอจะนึกออกนะครับ...ถูกต้องหรือไม่ช่วยแก้ไขด้วย

เขาเล่าว่า
เมื่อก่อน...หอพักนิสิตตั้งอยู่บริเวณอาคาร 2 ปัจจุบัน คือ คณะมนุษยศาสตร์
ด้านหน้าของหอพักคือ สระมรกต (ถูกหรือเปล่า) ซึ่งปัจจุบันสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนรวม และเป็นที่ตั้งของอาคารสมเด็จพระเทพฯ (สำนักหอสมุดกลาง)
ภาพเก่าๆ ของมหาวิทยาลัยจะมีให้เห็นนะครับ
ริมสระมรกตจะมีต้นหลิว ทิวสน สวยงาม มองออกมาจากหอพักนิสิตแล้วให้เห็นความงามของสระมรกต กับต้นหลิวทิวสน
คนแต่งเพลงคงเห็น...ก็เลยเอามาใส่ในเนื้อเพลงครับ

เก็บความได้เท่านี้แหละครับ
นฤพนธ์ สายเสมา (421051147)
© เท่าที่ฟังฉบับปัจจุบันของ มศว
http://cybered.swu.ac.th/swu_music/../swu_music/12.wma
ก็ยังใช้คำว่า "องค์พระเจ้าอยู่หัวพระทรงประทาน..."อยู่นะครับ
กฤช
© อยากฟังเวอร์ชั่นเก่า สมัย 8 วิทยาเขต ครับ ท่าใดมีขอความกรุณาอัพโหลดมาให้ฟังด้วยครับ ขอบคุล่วงหน้าอย่างสูงยิ่ง
จาก...ศิษย์เก่า มศว.วิทยาเขตพิษณุโลก รุ่น 10
อภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์
© ผมไม่ได้เป็นผู้แต่งเพลงนี้ครับ ต้องขออภัยที่ไม่ทราบว่าเป็นผลงานท่านใด
อัครา บุญทิพย์
© ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ
คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
การ์ฟิลด์
© มศว ไม่มีจุดนะครับ
นิสิต มศว

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศรีนครินทรวิโรฒ