มาร์ชกำแพงเพชร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  หมู่ ญ.) นามประเทืองเมืองกำแพงเพชรของเรานี้
เป็นเมืองดีควรที่ภูมิใจ
อดีตกาลหน้าด่านเมืองเอกแคว้นไทย
สำคัญยิ่งใหญ่ ควรได้กล่าวขาน
ชากังราวชื่อเดิมเมืองหยักยั้งรุ่งเรือง
เป็นนามเมืองมาแต่โบราณ
สิ่งที่เห็นย่อมเป็นประจักษ์พยาน
แม้ล่วงเลยผ่านเนิ่นนานสืบมา
หมู่ ช.) พระเครื่องของเรา
หมู่ ญ. รับ) พระเครื่องของเรา
หมู่ ช.) เป็นยอดนิยม
หมู่ ญ.รับ) เป็นยอดนิยม
หมู่ ช.) ในสังคมชื่อเสียงลือชา
หมู่ ญ.) กำแพงเพชร เมืองพุทธศาสนา
ประเพณีมุ่งแต่รักษา จวบจนบัดนี้
หมู่ ช.) เมืองที่สมบูรณ์
หมู่ ญ.รับ) เมืองที่สมบูรณ์
หมู่ ช.) พูนสุขทุกครา
หมู่ ญ.รับ) พูนสุขทุกครา
หมู่ ช.) ทรัพยากรนั้นมากมี
หมู่ ญ.) แร่ป่าไม้ผลิตผลก็ดี ประชากรต่างเปรมปรีดิ์สุขศรีรื่นรมย์
หมู่ ญ.) กำแพงเพชรเป็นนามของความกล้าแกร่ง
ชนเข้มแข็ง ทั้งมีพื้นที่อุดม
มีอารามและเจดีย์ที่งามสม
ใครจะมาต่างพากันกล่าวชมนิยมทั่วกัน
หมู่ ช.) มุ่งเทิดทูนราชาและราชินี
ราษฎร์เรานี้ภักดี พระเป็นมิ่งขวัญ
เมืองกำแพงเพชรจึงร่มเย็นสุขสันต์
ชาวกำแพงก่อกิจขยันรักกันยิ่งเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่กรมประชาสัมพันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำเป็นแผ่นเสียง มีอยู่ 4 เพลง
มาร์ชกำแพงเพชร (หมู่)
กำแพงเพชรแดนสวรรค์ (มาริษา อมาตยกุล)
เมืองงามกำแพงเพชร (อโศก สุขศิริพรฤทธิ์-วรนุช อารีย์)
รำวงกำแพงเพชร (เลิศ ประสมทรัพย์-ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่)

ดำริ
© หมู่ ญ.) นามประเทืองเมืองกำแพงเพชรของเรานี้
เป็นเมืองดีควรที่ภูมิใจ
อดีตกาลหน้าด่านเมืองเอกแคว้นไทย
สำคัญยิ่งใหญ่ ควรได้กล่าวขาน
ชากังราวชื่อเดิมเมื่อครั้งยังรุ่งเรือง
เป็นนามเมืองมาแต่โบราณ
สิ่งที่เห็นย่อมเป็นประจักษ์พยาน
แม้ล่วงเลยผ่านเนิ่นนานสืบมา
หมู่ ช.) พระเครื่องของเรา
หมู่ ญ. รับ) พระเครื่องของเรา
หมู่ ช.) เป็นยอดนิยม
หมู่ ญ.รับ) เป็นยอดนิยม
หมู่ ช.) ในสังคมชื่อเสียงลือชา
หมู่ ญ.) กำแพงเพชร เมืองพุทธศาสนา
ประเพณีมุ่งรักษา จวบจนบัดนี้
หมู่ ช.) เมืองที่สมบูรณ์
หมู่ ญ.รับ) เมืองที่สมบูรณ์
หมู่ ช.) พูนสุขทุกครา
หมู่ ญ.รับ) พูนสุขทุกครา
หมู่ ช.) ทรัพยากรนั้นมากมี
หมู่ ญ.) แร่ป่าไม้ผลิตผลเกษตรก็ดี ประชากรต่างเปรมปรีดิ์สุขศรีรื่นรมย์
หมู่ ญ.) กำแพงเพชรเป็นนามของความกล้าแกร่ง
ชนเข้มแข็ง ทั้งมีพื้นที่อุดม
มีอารามและเจดีย์ที่งามสม
ใครจะมาต่างพากล่าวชมนิยมทั่วกัน
หมู่ ช.) มุ่งเทิดทูนราชาและราชินี
ราษฎร์เรานี้ภักดี พระเป็นมิ่งขวัญ
เมืองกำแพงเพชรจึงร่มเย็นสุขสันต์
ชาวกำแพงก่อกิจขยันรักกันยิ่งเอย


เด็กน้อย
© ขอฟังเนื้อร้องด้วยคะอยากฟัง ส่งทางเมล์จะขอบพระคุณมาก ๆคะ

pu_maneechod_52@hotmail.com
© ดีคะ
เกด
© นักเรียนชั้นป.5อยากร้องมาร์ชกำแพงเพชร
ครแรม
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ให้นับเป็นมาตรฐานที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 2 และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่ครูควรนำมาสอนให้นักเรียนรู้จัก และร้องได้
ครูแรม
© ขอบคุณค่ะ
น้องพลอย ชั้นป.5 ร.ร.บ้านทรายทอง
© ดีครับ
ตุ้ยป.5 ร.ร.บ้านทรายทอง
© อือเพราะเด
เพ่เอง
© เพราะจังว่ะแต่ฟังไม่รู้เรื่องร้องภาษาคนเด๊ มีปัญหาเจอกานด้าย

ใบเฟริ์น
© เพราะจังว่ะแต่ฟังไม่รู้เรื่องร้องภาษาคนเด๊ มีปัญหาเจอกานด้าย
0877394077
ใบเฟริ์น
© อยากได้เพลงนี้ไปเปิดที่โรงเรียนมากเลย
ส่งให้ได้ไหมคะ

bee_101010@hotmail.com
© เพลงนี้ไม่ใช่เพลงของสุนทราภรณ์ เป็นเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชกำแพงเพชร